Lubuskie

  • Agencja Projektowa Arton

    DORADZTWO INWESTYCYJNE Ta część naszej oferty skierowanajest generalnie do tych z Państwa, którzy nie kupili jeszczenieruchomości dla swoich inwestycji. W ramach naszego doradztwamożemy wykonać dla Państwa szereg analiz, które pomogą podjąćPaństwu właściwą decyzję zakupu konkretnej nieruchomości. Wanalizach tych uwzględnimy min. rodzaj, wielkość i charakterzarówno planowanej przez Państwo inwestycji, jak i samejnieruchomości a także relacje, jakie między nimi zachodzą, waspekcie faktycznym i prawnym. Analizy te wskażą, jeszcze przeduzyskaniem oficjalnych, właściwych materiałów…
    ul. Obrońców Pokoju 1/1 Gorzów Wielkopolski
  • Biuro Rachunkowe Tava

    KsięgowośćNasza oferta obejmuje kompleksową obsługę księgową wszystkichpodmiotów gospodarczych.Prowadzimy:- Prowadzimy Stowarzyszenia i Fundacje,- Księgi Rachunkowe,- Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów,- Ewidencję Podatkową Ryczałtu Ewidencjonowanego,- Rejestr Zakupu i Sprzedaży VAT,- Ewidencję Środków Trwałych i Wyposażenia.Sporządzamy:- deklaracje podatkowe,- wnioski o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM-1),- sprawozdania finansowe.Reprezentujemy Klienta przed Urzędem Skarbowym.Kadry i płaceOprócz obsługi księgowej proponujemy również pełną obsługękadrową.Prowadzimy:- akta osobowe,- ewidencję czasu pracy,- kartoteki wynagrodzeń,- kartoteki urlopowe,- pełną dokumentację ZUS.Sporządzamy:- listy…
    ul. Sulechowska 4 Zielona Góra