Zakład Remontowo-Budowlany Instalacje CO Wod -Kan. i Gaz Piotr Janicki, Jacek Janicki

Kontakt email, www
Pl. Mickiewicza Adama 5
44-186 Beksza , woj. Śląskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Oferujemy szeroki zakres robót związanych z pokonywaniem przeszkódterenowych , instalacjami zewnętrznymi, robotami ziemnymi,wyburzaniem i wynajmem sprzętu budowlanego.Dysponujemy nowoczesnym, ciągle modernizowanym parkiem maszynowym,oraz doświadczoną kadrą, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonaćnawet bardzo skomplikowane zadania samodzielnie.WykonujemyPrzewiertysterowane:Przewierty pod przeszkodami terenowymi w technologii HDD :w zakresie średnicy Ø 25 - Ø 800 mm i długości max. 600 mProwadzimy prace wiertnicze z zamkniętym obiegiem płuczkiwiertniczejz wykorzystaniem systemów separacji fazy stałej tzw. recyclingUsługa ulepszona - Precyzyjne przewierty sterowane- wdrożenie systemu sterowania wraz z wydajnym systememprzygotowania płuczki wiertniczej - umożliwiające prowadzenie pracz większą precyzją.  Nowość 2013 - usługa wprowadoznadzięki dofinansowaniu z RPO SL - 2007 - 2013Usługa ulepszona - Przewiert sterowany HDD -usługa dzięki wdrożeniu systemu separacji fazy stałej zostałaunowoczesniona.  Nowość 2013 - usługa wprowadoznadzięki dofinansowaniu z RPO SL - 2007 - 2013Serwis kierunkowy -         Nowość 2013 -usługa wprowadozna dzięki dofinansowaniu z RPO SL - 2007 -2013usługa polegająca na pozycjonowaniu narzedzi, ustalaniutrajektorii otworów wiertniczych zarówno przy wiertnictwie pionowymjak i przy sterowanych przewiertach horyzontalnych, sprawdzanieliniowości wyrobisk górniczych, ustalanie trajaktorii korytażygórniczych.Serwis Płuczkowy - NOWOŚĆ od15.11.2013 -          Nowość 2013 -usługa wprowadozna dzięki dofinansowaniu z RPO SL - 2007 -2013Serwis płuczkowy - usługa o najwyższym poziomie jakości,precyzji wykonania, serwis i odsługa prac wiertniczych.Usługa separacji fazy stałej -NOWOŚĆ od 15.11.2013 -          Nowość 2013 -usługa wprowadozna dzięki dofinansowaniu z RPO SL - 2007 -2013Usługa separacji fazy stałej - usługa polegająca naoczyszczaniu płuczki wiertniczej.Przeciski pod przeszkodamiterenowymi:urządzeniami typu kret o w zakresie średnicy Ø 25 - Ø 500 mmReliningw zakresie średnic do Ø 800 mmZgrzewanie rur PE:Doczołowo oraz elektrooporowo do Ø 800 mmHydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji oraz sieciwodociągowychSieci kanalizacyjne i wodociągowe:z rur PVC, PE, Żeliwnych, Ceramicznych i Betonowych o średnicymax 800 mmPrzyłącza kanalizacyjne i wodociągoweRoboty ziemne:wykopy pod fundamenty , makro i mikro niwelacje terenuwykopy liniowe i kubaturoweWyburzenia:wyburzenia budynków przy użyciu sprzętu budowlanegowyposażonego w młot hydraulicznyWynajem sprzętubudowlanego:koparko ładowarki ,minikoparkikoparki gąsienicowekoparki kołowe