Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Opole

Kontakt email, www
Ulica Małopolska 18 zobacz inne firmy z Ulica Małopolska
45-301 Opole , woj. Opolskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
jest stowarzyszeniem oświatowym powstałym 30 listopada 1989 roku w
wyniku przekształcenia Zakładu Doskonalenia Rzemiosła powołanego
aktem z dnia 1 września 1951 roku. Celem powołania Zakładu było
edukacyjne wsparcie kadr zatrudnionych w Rzemiośle. Zmieniający się
rynek gospodarczy, tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw
przyczynił się do rozszerzenia zakresu oferty oświatowej nadając
obecny kształt Zakładowi. Obecnie działalność WZDZ
oparta jest na trzech filarach działalności oświatowej, zawartych w
słowach: UCZY - poprzez prowadzenie 32 szkół na
różnym poziomie edukacyjnym, KSZTAŁCI - poprzez
prowadzenie praktycznej nauki zawodu w pięciu branżach zawodowych,
DOSKONALI - poprzez prowadzenie sieci ośrodków
doskonalenia zawodowego - kształcenia ustawicznego. WZDZ w
Opolu
w ramach stowarzyszania się pracuje w sieci 29 tego
typu zakładów rozsianych po terytorium całego kraju. Posiadamy
ciągle rozwijającą się sieć ośrodków kształcenia ustawicznego na
terenie naszego województwa, która zapewnia sprawne świadczenie
usług oświatowych. Wspólnie z naszymi partnerami realizowaliśmy i
nadal realizujemy programy finansowane z funduszy Unii
Europejskiej
. WZDZ w Opolu w okresie od
2006r. do chwili obecnej realizuje projekty współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej. ( zobacz )