Urząd Gminy Brójce

Kontakt email, www
Ul. Zamkowa 42
66-320 Brójce , woj. Lubuskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Wtorek, 10. Czerwiec 2014 15:57Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i ModernizacjiRolnictwa w Koluszkach zaprasza na szkolenie dla rolników, którerozpocznie się w dniu 18 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnejUrzędu Gminy Brójce o godz. 10.00. Tematem szkolenia będą programypomocowe realizowane w latach 2015-2020 przez ARiMR w ramach PROW2014-2020. X Muzyczne Lato w Woli RakowejWtorek, 03. Czerwiec 2014 15:19 Rolniku strzeż się fałszywych doradców!Wtorek, 03. Czerwiec 2014 14:13ŁODR informuje, że naszym województwie pojawiają się nieuczciweprywatne firmy doradcze, które proponując rolnikom pomoc przywypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy z działaniaUłatwianie startu młodym rolnikom mają na celu jedyniewyłudzenie od nich pieniędzy. Więcej>> Poniedziałek, 02. Czerwiec 2014 10:07Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztatyrekreacyjno-sportowe w Stefanowie, które odbywały się podczaspikniku rodzinnego Biesiada w Stefanowie w Dzień Dziecka.Organizatorom warsztatów dopisała słoneczna pogoda. Podczas pikniuodbywały się liczne konkursy oraz występy zespołów dziecięcych,ludowych. Wizualizacja wyników wyborów do Parlamentu EuropejskiegoWtorek, 27. Maj 2014 06:49Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła wizualizację wyników wyborówdo Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 25 maja br.Frekwencja wyborcza na terenie Gminy Brójce osiągnęła 24.94%.Szczegółowe wyniku wyborcze z terenu Gminy Brójce można znaleźć podadresem: http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/100603 Międzynarodowy Dzień RodzinyCzwartek, 15. Maj 2014 12:14Zgromadzenie Generalne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 20września 1993 roku w swej rezolucji nr 47/237 ogłosiło dzień 15maja Światowym Dniem Rodziny. ONZ ustanawiając dzień rodzinychciała zwrócić uwagę polityków na rolę rodziny w życiu społecznym.W Polsce tegoroczny Międzynarodowy Dzień Rodziny obchodzony jestpod hasłem Co pokolenie to Marzenie. Z okazji tego dnia w naszymkraju odbywa się akcja Dwie Godziny dla Rodziny, której celemjest zachęcanie młodego pokolenia do poznania korzeni rodzinnych iswojej tożsamości. Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnychŚroda, 30. Kwiecień 2014 12:22Gmina Brójce w dniu 30 kwietnia 2014 r. ogłosiła przetargnieograniczony  na odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lubunieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości, na którychzamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce.Więcej informacji nastronie BIP>> Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie BrójceWtorek, 29. Kwiecień 2014 07:02Gmina Brójce podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Wsparcieprzyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce”w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dofinansowania: 430652,99 zł  co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnychprojektu.Cel główny projektu: Podniesienie jakości pracy 5 oddziałówprzedszkolnych w 2 szkołach podstawowych (Bukowcu, Kurowicach orazw  filii SP w Kurowicach z/s w Woli Rakowej) w Gminie Brójcepoprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4letnich w terminie do 30.11.2014r.Więcej… Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania dla wyborówdo Parlamentu EuropejskiegoPiątek, 25. Kwiecień 2014 12:43Obwieszczenie Wójta Gminy Brójce z dnia 22 kwietnia 2014 r.onumerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonychsiedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do ParlamentuEuropejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Więcej>> Egzaminy w Gimnazjum w KurowicachŚroda, 23. Kwiecień 2014 15:5355 uczniów klas trzecich Gimnazjum w Kurowicach pisze egzaminpodzielony na 3 części. W środę 23 kwietnia pisali cześćhumanistyczną, w czwartek 24 kwietnia będą pisać cześćmatematyczno-przyrodniczą a w piątek 25 kwietnia test z nowożytnegojęzyka obcego. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego ObszaruMetropolitalnego 2020+Czwartek, 17. Kwiecień 2014 12:52Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział w Łodzi) serdeczniezaprasza do udziału w II etapie konsultacji społecznych projektuStrategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+trwających w okresie od 24 kwietnia do 8 maja 2014 r. Konsultacjemają na celu poznanie Pani/a opinii na temat projektu StrategiiŁódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Treść dokumentu: ProjektStrategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Projektpowstał na podstawie Diagnozy Strategicznej  ŁOM oraz uwagzgłoszonych przez mieszkańców w I etapie konsultacji.Strategia  po raz pierwszy wskaże wspólne kierunki rozwojuoraz sposoby rozwiązania głównych problemów Łódzkiego ObszaruMetropolitalnego (tworzonego przez powiaty: Miasto Łódź, łódzkiwschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński oraz gminy i miastawchodzące w ich skład).Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zgodnego zoczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków pochodzących zfunduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, min. w ramachinstrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. PolskieTowarzystwo Ekonomiczne (Oddział w Łodzi) informuje, że w ramachkonsultacji odbędzie się pięć otwartych spotkań konsultacyjnychorganizowanych w każdym z powiatów tworzących Łódzki ObszarMetropolitalny.Harmonogram spotkań: • Powiat Łódzki Wschodni - 6 maj - godzina16:00 - Starostwo Powiatowe Łódź, ul. Sienkiewicza 3 - Salakonferencyjna (9 piętro). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddziałw Łodzi) zaprasza do wypełnienia ankiety elektronicznej dotyczącejprojektu Strategii, która zostanie udostępniona  w dniach od24 kwietnia do 8 maja. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział wŁodzi) prosi o potwierdzenie uczestnictwa do 5 maja 2014 r. zapomocą załączonego formularza na adres: Adres poczty elektronicznejjest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi byćwłączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Formularz zgłoszeniowy. Więcejinformacji: www.uml.lodz.pl/strategia_lom,lub pod numerem telefonu 42 632 44 20. Punkt Pomocy PsychologicznejŚroda, 16. Kwiecień 2014 14:26Zapraszamy do Punktu Pomocy Psychologicznej, znajdującego się wKurowicach, przy ul. Pabianicka 10.W Punkcie otrzymasz pomoc w sprawach dotyczących:- przeżywanych trudności osobistych,- problemów losowych, rodzinnych,- trudności wychowawczych z dziećmi,- uzależnień,- przemocySpecjaliści udzielają porad, konsultacji, prowadzą również terapiępsychologiczną. Pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.Świadczona pomoc jest bezpłatna dla mieszkańców (Punkt jestfinansowany ze środków gminny Brójce).Godziny otwarcia: każdy poniedziałek w godz. 16.00-19.00 oraz każdytrzeci czwartek miesiąca w godz. 10.45 - 12.45.Jednocześnie informujemy, że  w poniedziałki w godz.19.00-21.00 w tym samym miejscu odbywają się bezpłatnespotkania  grupy psychoedukacyjnej dla osób dotkniętychproblemem uzależnień, prowadzone wg nowatorskich założeń. Grupa macharakter otwarty. Wnioski o dopłaty bezpośredniePoniedziałek, 14. Kwiecień 2014 10:40Informujemy producentów rolnych o możliwości wypełniania wnioskówna dopłaty bezpośrednie i rolnośrodowiskowe 2014 w Urzędzie GminyBrójce pokój 10 (piętro) w poniedziałki, wtorki, środy w godz.8.00-15.30, tel. kont. Ewa Gładysz 519-301-051.Wniosek o przyznanie płatności składa się w terminie do 15 maja2014 roku. XIV Festiwal Festiwalu Nauki, Techniki i SztukiPiątek, 11. Kwiecień 2014 13:00XIV Festiwal Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki odbywa się w dniach7-14 kwietnia 2014 roku w Łodzi. Celem  tego festiwalujest  popularyzacja i prezentacja osiągnięć naukowych,pobudzenie młodzieży do pogłębiania wiedzy, promocja nauki,techniki i sztuki. Szczegółowy program festiwalu można znaleźć nastronie http://www.festiwal.lodz.pl. 1% procent dla łódzkiegoŚroda, 09. Kwiecień 2014 11:16Tylko 35% pieniędzy przekazywanych przez mieszkańców województwałódzkiego w ramach odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznychtrafia do organizacji pożytku publicznego w regionie łódzkim.Wesprzyj jedną z 397 organizacji z naszego województwa 1% odpisem zpodatku dochodowego. Wykaz organizacji pożytku publicznegoznajdziesz na stronie: www.1procent.lodzkie.pl