Telefon document.write(501 209 454)

Kontakt email, www
ul. Karpia 11
61-619 Poznań , woj. Wielkopolskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Oferta SpecjalnaUdzielamy 10% rabatu na prace obejmujące obiektyo powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2Firma „JANPO” po atrakcyjnych cenach wykonuje:1. projekty remontów i modernizacji obiektów wraz zzałatwieniem formalności a w przypadkach wymaganych przepisami -uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.2. kosztorysy inwestorskie i ślepe oraz przygotowaniedokumentacji do przetargu lub konkursu ofert na robotybudowlane, instalacyjne, elektronizacyjne i inne.3.dokumentację obiektu budowlanego, w tym:• inwentaryzację obiektu budowlanego.• Książkę Obiektu Budowlanego (KOB) wg RozporządzeniaMinistra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134).Obowiązek prowadzenia książkiobiektu budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców obiektówbudowlanych art. 64 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414).• powykonawczą dokumentację budowlaną oraz dokumentybudowy obiektu zgodnie z wymaganiami przepisów.• charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego• świadectwa charakterystyki energetycznej• audyt energetyczny dla obiektu budowlanego wgRozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.,zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.wraz z późniejszymi zmianami.4. okresowe kontrole budynków zgodnie z wymaganiamiustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymizmianami art. 62 i art. 64.Ostatnia nowelizacja Ustawy (Dz. U.2007r. nr 99 poz. 665) zmieniła wymagania dotyczące okresowejkontroli. Oprócz przeglądu pięcioletniego, dla określonej grupyobiektów należy przeprowadzać przegląd roczny do 30 listopada. lubprzegląd półroczny (wiosenny – jesienny) do 31. maja i do 30listopada.5. okresowe badania instalacji elektrycznych ipiorunochronowych.6. kompleksowe roboty inwestycyjne, remontowe imodernizacyjne kamienic, domów, lokali i innych obiektów wbranżach: budowlanej, elektrycznej instalacyjnej, stolarskiej iślusarskiej.Firma „JANPO” oferuje w szczególności:• Docieplenia budynków oraz remonty elewacji tradycyjnych.• Kompleksowe remonty domów wielorodzinnych i kamienic.• Kompleksowe remonty lokali użytkowych i mieszkań wraz z projektemaranżacji.• Prace remontowe i modernizacyjne związane z rewitalizacjąobiektów.• Montaż posadzek z wykładzin kauczukowych i PCV oraz systemówschodowych.• Projektowanie i montaż źródeł energii odnawialnej ( kolektorysłoneczne, baterie słoneczne, pompy cieplne, agregaty energiielektrycznej i cieplnej).