PWB Media S.J Zdziebłowski

Kontakt email, www
PWB MEDIA 02 zobacz inne firmy z PWB MEDIA
02-729 Grabów , woj. Mazowieckie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

BUILDER (ISSN 1896-0642) towiodący miesięcznik dla budownictwa, architektury i biznesu. 17 latna rynku. Platforma integrująca środowiska branży budowlanej,biznesu, finansów i polityki. Liczne projekty własne z ugruntowanąpozycją w środowisku: Gale Buildera - Polski Herkules, BudowlanaFirma Roku, Laury Buildera, konkurs TopBuilder oraz kampaniajakościowa LATO JAKOŚCI. Charakterystyczne okładki i czytelnaformuła pisma z prostym podziałem na trzy podstawowe części:BIZNES, BUDOWNICTWO i ARCHITEKTURA&DESIGN.BUILDER to BIZNES: opinie, debatyśrodowiskowe, wywiady z ludźmi sukcesu branży budowlanej,politykami, relacje z targów, konferencji, raporty z różnychdziedzin budownictwa, analizy, felietony, sylwetki managerów,prezentacje firm, użyteczne artykuły, informacje, opinie nt. zmiani interpretacji prawa budowlanego, zamówień publicznych, funduszyunijnych, sposobach zarządzania etc. BUILDER to BUDOWNICTWO: fachowe ipraktyczne artykuły nt. nowoczesnych technologii, materiałów,konstrukcji, systemów budowlanych, nowości rynkowe ze wszystkichdziedzin budownictwa: mieszkaniowego, użyteczności publicznej,przemysłowego, komunikacyjnego, inżynieryjnego. BUILDER toARCHITEKTURA&DESIGN: środowisko oraz najnowszetrendy, tendencje i rozwiązania w zakresie designu i architektury. BUILDER to pismo o wysokim poziomie merytorycznymgwarantowanym przez liczne autorytety: autorów, radęprogramowa/naukową, recenzentów i redaktorów tematycznych. Odkilkunastu lat publikowane są artykuły naukowe (więcej informacji wzałącznikach). Artykuły naukowe publikowane są w wersji papierowejpisma, która stanowi wersję pierwotną. BUILDER to liczne dodatki tematyczne(OPROGRAMOWANIE DLA BUDOWNICTWA, DACHY, FASADY I OKNA, SYSTEMYGRZEWCZE etc.). BUILDER to profesjonalny miesięcznik  -profesjonalne dodatki - profesjonalny serwis:www.ebuilder.pl.BUILDER - to się czyta. Inwestuj w sprawdzonemedia. Dostajesz więcej.  RADA PROGRAMOWAprof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski -Przewodniczący Rady Programowejdr hab. inż. Zdzisław Hejducki -Wiceprzewodniczący Rady Programowejprof. dr hab. inż. Antoni Biegusprof. dr hab. inż. Kazimierz Cieszyńskiprof. dr hab. inż. Leonard RunkiewiczDr. Piotr Noakowski, Stuttgart dr hab. inż. Jerzy Hoładr inż. Józef Adamowskidr inż. Andrzej Stańczykdr inż. Jan Gierczakdr inż. Mariusz Gaczekdr inż. Marek Sawickimgr inż. Małgorzata Chojnackamgr inż. Miłosz Węcławskimgr inż. Karol Kramarz RECENZENCIprof. dr hab. inż. Andrzej Łapko, PolitechnikaBiałostockaprof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk, UniwersytetPrzyrodniczy we Wrocławiuprof. PK dr hab. inż. Krzysztof Stypuła,Politechnika Krakowskaprof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, PolitechnikaKrakowskaprof. PL dr hab. inż. Stanisław Fic, PolitechnikaLubelskaprof. nzw. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz,Politechnika Warszawskaprof. dr hab. inż. Antoni Biegus, PolitechnikaWrocławskaprof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, PolitechnikaWrocławskaprof. zw. dr hab inż. Kazimierz Szulborski,Politechnika Warszawskaprof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, InstytutTechniki Budowlanej, Politechnika Warszawskaprof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski,Politechnika Śląskadr zw. inż. Marian Płachecki, PolitechnikaKrakowskaprof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga,Politechnika Krakowskaprof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński,Politechnika Świętokrzyskaprof. nzw. PW, dr hab. inż. Roman Marcinkowski,Politechnika Warszawskadoc. dr inż. Marek Kapela, Politechnika Warszawska  RECENZENCI Z ZAGRANICNYCH JEDNOSTEKNAUKOWYCH Andrzej S. Nowak, Ph.D., Dziekan Wydziału CivilEngineering, Auburn University w AlabamieDr. Piotr Noakowski, StuttgartMirosław J. Skibniewski, Ph.D., University ofMaryland