Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne Astwa Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Kombatantów 4
15-102 Białystok , woj. Podlaskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas


Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWASp. z
o.o.
jest jedną z najbardziej dynamicznych firm
zajmujących się wywozem, transportem i utylizacją odpadów w
województwie podlaskim. Od 1992r. stale poszerza zakres usług jak
również obejmuje swoimi usługami nowe tereny. W ciągu tego czasu
wypracowała około 40% udział w rynku i nawiązała współpracę z
pięćdziesięcioma gminami województwa Podlaskiego.
ASTWA stawia potrzeby klienta na pierwszym
miejscu.
Nowoczesny
tabor samochodowy, duża gama pojemników na odpady, wdrożony w
firmieZintegrowany System Zarządzania (oparty na
międzynarodowych normach
ISO 9001,
ISO
14001 i PN-N-18001 - Jakości,
Środowiskowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
) oraz
wykwalifikowana kadra zapewniają, że usługi są świadczone
rzetelnie, terminowo i na najwyższym poziomie.

Przedsiębiorstwo zatrudnia powyżej 90 osób i dysponuje własnym,
nowoczesnym taborem samochodowym, w którego skład wchodzi ponad 40
samochodów specjalistycznych markiMAN,
MERCEDES
orazIVECO . Oprócz
tego firma posiada nowoczesne rozsypywarki
EPOKE i SCHMIDT
do oczyszczania zimowego oraz zamiatarki BRODD-SON do
całorocznego oczyszczania ulic i placów.
Jako
pierwsza firma w regionie ASTWA wprowadziła na
terenie Białegostoku program selektywnej zbiórki odpadów i w chwili
obecnej stale go rozszerza na gminy województwa podlaskiego.
Dbałość firmy o środowisko to realizacja celu - stałego zwiększania
surowców przekazanych do recyklingu i dzięki temu minimalizowania
odpadów deponowanych na składowisku.
Zakres
świadczonych usług obejmuje kompleksowe rozwiązania dla klientów,
dotyczące odbioru wszystkich rodzajów odpadów. Korzystanie z
naszych usług to wygoda współpracy z jednym odbiorcą.
ASTWA posiada zezwolenia na transport ponad 476
kodów odpadów.
Grupy najczęściej odbieranych odpadów: komunalne -
stałe i ciekłe gruz i odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe
niebezpieczne (AZBEST, świetlówki, odpady medyczne itp.) spożywcze
(odpady stołówkowe, poprodukcyjne, przeterminowane) elektroniczne
(sprzęt komputerowy, biurowy, materiały eksploatacyjne itd.)
przemysłowe odpady do recyklingu (plastik, makulatura, szkło, złom
itp.)Usługi dodatkowe: usługi letniego i
zimowego oczyszczania placów, ulic i dróg wynajem pomieszczeń,
placów i magazynów wnajem sal konferencyjnych
Firma
ASTWA współpracuje z wieloma podmiotami na terenie
miasta i regionu i należy do licznych organizacji biznesowych, m.
in. Podlaskiego Klubu Biznesu, Izby Przemysłowo-Handlowej,
Zrzeszenia Kupców, Producentów i Usługodawców, Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych Polonia
Technica oraz ekskluzywnego Business Centre Club - jednej z
najbardziej wpływowych organizacji biznesowych w Polsce.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o.
jest laureatem licznych prestiżowych nagród oraz wyróżnień
zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.