Przedsiębiorstwo Budowlane Margo - Zakład Prefabrykacji Betonu w Barkoczynie

Kontakt email, www
Ul. Pereca Icchaka Lejba
83-422 Nowy Barkoczyn , woj. Pomorskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

O firmieNasze produkty można spotkać na wszystkich większych placach budówna terenie województwa pomorskiego. Wśród naszych kontrahentów sątak renomowane firmy budowlane jak: Skanska, Warbud czy Mega.Ścisła współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-RozwojowymPrzemysłu Betonów CEBET i Politechniką Gdańską pozwoliła nauzyskanie w 2006 roku Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji.Dzięki nieustannemu wdrażaniu najnowszych technologii i rozwiązańjesteśmy w stanie utrzymać wysoki poziom jakości naszych wyrobóworaz wychodzić o krok w przyszłość. Doświadczenie, zaawansowanezaplecze technologiczne, nowoczesna linia produkcyjna - te elementyskładają się na nasze możliwości, dzięki którym jesteśmy w staniesprostać każdemu zadaniu.Realizujemy projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego dlaWojewództwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 1.1.2poprzez wybudowanie hali produkcyjnej w Nowym Barkoczynie orazzakup maszyn i urządzeń do produkcji elementów stalowych.