Polskie Koleje Państwowe CARGO S.A. - Zakład Taboru we Wrocławiu

Kontakt email, www
ul. Grójecka 17
02-021 Warszawa , woj. Mazowieckie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Grupa PKP CARGO Logistics transportuje zróżnicowane rodzajetowarów, z największym udziałem surowców przy rosnącym wolumenieprzewozów intermodalnych. W 2013 roku Grupa przetransportowała114,4 miliony ton ładunków, a praca przewozowa wykonana w Polscewyniosła 30,1 miliarda tkm.W 2013 roku największy udział w pracy przewozowej wykonanej przezGrupę PKP CARGO Logistics miały: paliwa stałe (głównie węgiel),kruszywa i materiały budowlane oraz metale i rudy.Towary pod względem udziału w pracy przewozowej w Polsce w 2013roku.Źródło: Dane PKP CARGO S.A.Znakomitą większość usług przewozu wykonywana jest przez Grupę wPolsce. W 2013 roku ponad połowę łącznej pracy przewozowej Grupy wPolsce stanowiły przewozy wewnętrzne. Pozostałą część stanowiłyprzewozy eksportowe i importowe rozumiane jako transport ładunku doi z granicy Polski, a także usługi tranzytowe.Struktura transportu krajowego Grupy pod względem pracy przewozowejw 2013 roku.Źródło: Dane PKP CARGO S.A.