Polcen Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Żurawia 32 lok. 34 zobacz inne firmy z Żurawia
00-503 Warszawa , woj. Mazowieckie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. od założenia
w 1988 r. wydała już ponad 200 publikacji m.in. z zakresu: prawa
budowlanego, gospodarki przestrzennej, warunków
techniczno-budowlanych, uprawnień budowlanych, projektowania,
zamówień publicznych, podstaw normatywnych kosztorysowania, prawa
cywilnego i gospodarczego, umów i procesów
inwestycyjno-budowlanych.Publikacje te skierowane są
głównie do uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego:
inwestorów, projektantów, architektów, inżynierów, inspektorów
nadzoru, kierowników budów oraz robót budowlanych.Naszymi
autorami jest zespół wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków
specjalizujących się w różnych dziedzinach budownictwa. Stale
współpracujemy z ministerstwami oraz urzędami i izbami nadzoru
budowlanego.Dużym osiągnięciem wydawniczym POLCEN wydawanym
od 1996 r. jest ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z
BUDOWNICTWEM
. Publikacja zawiera teksty ujednolicone ok.
43 ustaw i 140 rozporządzeń, jest kwartalnie aktualizowana,
wymiennokartkowa (ok. 5000 str.), w siedmiu segregatorachA4
oraz na płycie CD.Od 1997 r. wydajemy specjalistyczne
czasopismo BUDOWNICTWO I PRAWO , w którym na
bieżąco informujemy o prawnych aspektach szeroko pojętego procesu
budowlanego. W 2006 r. otrzymaliśmy NAGRODĘ
Ministra Transportu i Budownictwa
za całokształt twórczej
działalności wydawniczej, wysoki poziom merytoryczny i edytorski
oraz aktualność i przydatność praktyczną publikacji o tematyce
prawno-technicznej z dziedziny budownictwa.ZAWSZE
AKTUALNE
Wraz ze zmianą obowiązujących przepisów przygotowujemy
kolejne edycje naszych wydawnictw i poszerzamy ofertę tak, aby
każdy z Państwa mógł znaleźć w niej interesujące publikacje i
czerpać z nich aktualną wiedzę do podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.
KURSY I SZKOLENIA Od 2004 r. prowadzimy szkolenia m.in. w
zakresie przygotowania do egzaminu na UPRAWNIENIA
BUDOWLANE
dla wszystkich specjalności.Od 2012 r.
uruchomiliśmy szkolenia z języka angielskiego ANGIELSKI NA
BUDOWIE
dla uczestników procesu budowlanego. Zajęcia
prowadzone są dla początkujących, średnio zaawansowanych oraz dla
zaawansowanych.USŁUGI POLIGRAFICZNE Kompleksowo
przygotowujemy materiały do druku (w tym: projekt graficzny,
korekta i adiustacja tekstów, skład komputerowy, skanowanie i
obróbka materiałów graficznych, naświetlanie) oraz druk
(offsetowy, sitodrukowy, cyfrowy). Współpracowaliśmy m.in. z
Ministerstwem Infrastruktury, Polskim Związkiem Inżynierów i
Techników Budownictwa, Izbą Projektowania Budowlanego, Korporacją
Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD i wieloma innymi w ramach
opracowywania i wydawania książek, albumów, katalogów itp.
Zapraszamy do współpracy