P.P.H.U. Auto Sad Witold Strzelecki

Kontakt email, www
Gorzowska 4
46-320 Praszka , woj. Opolskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Zgodnieze statutem przedmiotem działalności spółki jestsprzedaż hurtowa i detalicznapaliw płynnych oraz sprzedażdetaliczna gazu. W sprzedaży oferowany jest takżewęgiel orazartykuły spożywcze, przemysłowe i materiały budowlane.Działalność usługowa przedsiębiorstwa: usługi ślusarskie,stolarskie i budowlane,oraz usługi transportowe i przewozoweróżnego rodzaju materiałów płynnych jakopaliwa jak i materiałówstałych np. węgiel czy żwir, działalność importową, usługigastronomiczne, wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiejoraz wypożyczanieartykułów przeznaczenia użytku domowego.Wwarsztacie prowadzonesą usługi naprawcze ciągników, samochodów,cystern towarowych oraz maszyn rolniczych.Zajmuje się takżeserwisem wymiany opon i olejów. Uruchomiono też skup złomu orazwyrejestrowywanie starych samochodów.Przedsiębiorstwo ma w ofercie sprzedaż różnego typu asortyment. Wstrukturze sprzedaży,największy udział, przekraczający 80% wciągu ostatnich trzech lat mają paliwapłynne 12% gaz. Udziałpozostałych asortymentów waha się od 2% w przypadku opału,dookoło 2 - 3% dla artykułów spożywczych i przemysłowych oraz 1 %materiały budowlane.2.4.Źródła i wielkość zaopatrzeniaGłównym dostawcąpaliw płynnych jest Polski KoncernNaftowy ORLENS.A. Płock. Pod jegopatronatem odbywa sięsprzedaż paliw w Praszce ul. Gorzowska Aa. PKN ORLENS.A.zapewnia całość zaopatrzenia stacji w paliwa. Związane jest torównież zprzedłużonym terminem płatności za dostawy, upustem odceny paliwa oraz zapewnieniemoprogramowania komputerowego.Oprogramowanie to umożliwia klientowi posiadanieKarty StałegoKlientai karty FLOTA OBCA. Klienci ci dokonujązakupu paliw poobniżonych cenach.Na pozostałych stacjach: Praszka ul. Kaliska, Pątnów i Wieluńprowadzona jestrównież sprzedaż paliw płynnych, olejówsilnikowych i artykułów spożywczych.Ponadto stacje znajdujące się na ul. Kaliskiej i w Pątnowieprowadzą sprzedażwęgla, miału i koksu. Zaopatrzenia w opał(swoimi środkami transportu) dokonywanejest bezpośrednio znajlepszych kopalni tj. Kopalnia POKÓJi KopalniaKNURÓW.