Opakowania z folii PE

Kontakt email, www
Biotech 2
25-852 Kielce , woj. Świętokrzyskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

 HIRSCH-POLPrzedsiębiorstwo HIRSCH-POL z siedzibą w Osielsku posiadanajstarszą w Polsce tradycję i doświadczenie w produkcji farbakrylowych oraz innych wyrobów dla budownictwa.Naczelnym celem działalności firmy jest dbałość o utrzymaniewysokiej jakości produktu, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiegopoziomu ekologicznego otoczenia, w którym mieszka, pracuje iwypoczywa człowiek.Firma Hirsch - Pol posiada od 06-08-99 Certyfikat SystemuZapewnienia Jakości zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO9001:2001. W dniach 01.08.02 - 02.08.02 odbył się w firmieHIRSCH-POL audit przedłużający certyfikat, prowadzony przezprzedstawicieli Placówki Certyfikującej TOV CERT RHEINLANDEUROQA. Na podstawie auditu, protokół 6524 jednostkacertyfikująca potwierdziła spełnianie przez Nas wymagań normy ENISO 9001:1994. przedłużając jednocześnie certyfikat do czerwca 2004roku (nr rejestracyjny 75 100 6524).Zachowanie takiego image firmy HIRSCH-POL zapewnianowoczesna technologia wytwarzania oraz import wysokojakościowychsurowców od renomowanych firm zachodnio-europejskich orazamerykańskich.Przedsiębiorstwo HIRSCH-POL wyposażone jest w nowoczesnypark maszynowy. Dzięki temu osiąga powtarzalność produkcji, aklientom gwarantuje regularne dostawy w krótkich terminach orazkonkurencyjne ceny.