NIEWIADOMSKI TRADING

Kontakt email, www
Niałek Wielki 83
64-200 Wolsztyn , woj. Wielkopolskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Firma NIEWIADOMSKI powstała w 2002 r. Dzięki dużemu wkładowifinansowemu, inwestycjom, konsekwentnej polityce i nawiązywaniutrwałych układów gospodarczych z dostawcami i odbiorcami, stworzonoprężnie działającą i aktywnie rozwijającą się firmę.Obszarem naszego działania jest zarówno cała Polska, jak ipozostałem kraje Unii Europejskiej. Nasi odbiorcy to w większościklienci indywidualni, którym jesteśmy w stanie pomóc w budowie iremoncie domu oraz firmy wykonawcze. Zapewniamy asortyment wysokiejjakości oraz profesjonalny poziom obsługi.Firma daje swoim pracownikom możliwość samorealizacji. Owocuje todalszym wzrostem i stale powiększającym się gronem zadowolonychklientów. Sprawna i fachowa praca pozwala osiągnąć wysoką sprzedażproduktów. W pełni skomputeryzowany system obsługi umożliwia szybkiobieg informacji oraz natychmiastowa reakcje na potrzeby rynku.Przez wszystkie lata działalności nadrzędnym celem jestprofesjonalna, miła, fachowa obsługa klienta oraz głęboka ofertatowarowa. Dzięki wspaniałym ludziom pracującym w firmieNIEWIADOMSKI osiągnęliśmy powyższe cele.Dalszy rozwój przedsiębiorstwa planujemy realizować poprzezzwiększanie oferty handlowej, profesjonalizmu obsługi orazsprawności logistycznej.Dbamy aby nasi Klienci mieli do wyboru to co najlepsze. Zespółpracowników ma za zadanie doskonalić swoje umiejętności, abyprofesjonalnie doradzać. Zamówione towary muszą być dostarczane wjak najkrótszym terminie.Posiadamy nowoczesne zaplecze informatyczne i technologiczne orazdoświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Dzięki temu dokażdego Klienta podchodzimy indywidualnie i osiągamy wysokąskuteczność. Niewiadomski Company was established in 2002. through bigcontribution, investments, consistent cooperation withcontractors  was made firm company. Area of ouractivity is both Poland and all coutries of Europian Union. Ourcustomers are first of all individual persons who we can help andadvice them in building and renovating houses. Our customers arealso construction and plumbered companies. We guarantee highquality of goods and professional level of service.Our Company has well-educated staff, what cause increase of gladclients. Computerised system of service enable quick reaction onneeds of market.Development of our Company we are going to accomplish throughincrease trading offer, better service and more efficientlogistics. We take care of our customers, and that is way we offerhigh quality goods. Our staff have to improve their skills tobetter advice. Ordered goods must be delivered in possible shortestterm.