Minova Ekochem S.A.

Kontakt email, www
ul. Budowlana 10 zobacz inne firmy z Budowlana
41-100 Siemianowice Śląskie , woj. Śląskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

         Minova Ekochem rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2005 roku wwyniku połączenia znanych od wielu lat na polskim rynku firm MinovaPoland (poprzednio Fosroc Poland ) i Ekochem. Obecnie firma jestczęścią grupy kapitałowej Orica.Dostarczamy naszym klientom efektywne i bezpieczne rozwiązaniaoparte o profesjonalne i nowoczesne technologie materiałowe.Korzystamy z ponad trzydziestoletnich doświadczeń specjalistów zzakresu chemii, inżynierii materiałowej i górnictwa zatrudnionych wfirmie Minowa w Europie, USA, RPA i Australii. Współpracujemy iutrzymujemy stałe kontakty z naszymi Klientami, spełniając ichoczekiwania w rozwiązywaniu problemów.Ciągłe inwestowanie w badania, modernizacja produkcji irozszerzanie palety produktów są gwarancją w dostarczaniu jaknajnowocześniejszych rozwiązań naszym Klientom. Minova Ekochem jestaktywnym uczestnikiem globalnego procesu R&D. Lokalne warunkipod ziemią, metody eksploatacji i przepisy ogromnie różnią się wświecie, stwarzając indywidualne wymagania w zakresie inżynieriigórniczej i środowiskowej. Poprzez ścisłą więź z pozostałymioddziałami i centrami badawczymi Minova Ekochem jest w staniesprostać bieżącym potrzebom. Nasze produkty posiadają niezbędne certyfikaty i atesty wymaganeprzez przepisy związane z bezpieczeństwem pracy. Zostały oneprzebadane w ramach procedur certyfikacyjnych, a także w związku zlicznymi wymaganiami dodatkowymi wynikającymi z warunkówprzetargowych. Ponadto realizujemy własne programy badawcze w celupogłębienia wiedzy o zachowaniu się naszych produktów wszczególnych warunkach wyrobiska podziemnego zakładu górniczego.Minova Ekochem S.A. posiada certyfikowany System ZarządzaniaJakością.Wiodącymi produktami firmy Minova Ekochem są klejowe ładunkikotwowe, kleje do spajania i uszczelniania skał i tamowania wody,piany izolacyjne i wypełniające pustki, materiały mineralno –cementowe, pompy i osprzęt do aplikacji naszych produktów, a takżeśrodki ochrony osobistej. Oferujemy także naszym Klientom doradztwotechniczne, szkolenia oraz usługi serwisowe. Racjonalna gospodarkazapasami pozwala dostarczać naszym klientom potrzebne ilościmateriałów o każdej porze.)document.writeln()document.write(messagesdyndetermine=(messages.length==1)? 0 :1])document.writeln()document.writeln()document.writeln()}