KontaktPODEX S.J. K.E.B. DębscySIEDZIBA GŁÓWNA KALISZ

Kontakt email, www
Zagorzynek 34
62-800 Nowe Skalmierzyce , woj. Wielkopolskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Świadczymy usługi w zakresie:-Impregnacji ciśnieniowej oraz zanurzeniowejW metodzie próżniowo-ciśnieniowej środek chroniący drewno głęboko idokładnie wnika w głąb drewna. W rzeczywistości przenika w całościtylko elementy o niewielkich przekrojach i niektórych (niezawierających twardzieli) gatunków drzew. W przypadku sosny iświerku nasycona zostaje część bielasta, czyli zewnętrzna warstwadrewna. Część twardzielowa (wewnętrzna) nie poddaje sięimpregnacji. Mimo tego impregnacja wgłębna zabezpiecza dostateczniezarówno drewno na konstrukcje budowlane, jak i stosowane nazewnątrz, także mające kontakt z gruntem (np. architekturęogrodową).Drewno wkładamy do komory hermetycznej. Zamykamy wieko autoklawu iuszczelniamy  uszczelką hydrauliczną w celu wypompowaniapowietrza z wnętrza komory autoklawu pompą próżniową. W tymmomencie poddajemy drewno wysokiemu podciśnieniu i zalewamy całąkomorę autoklawu środkiem impregnującym, następnie wkład poddajemyszybko wytworzonemu nadciśnieniu do około 1 MPa.  Końcowymetapem jest wytworzenie podciśnienia w celu osuszenia drewna znadmiaru impregnatu, który utrwala się w drewnie i pozostaje tam wstanie niewymywalnym. Cały proces jest ściśle kontrolowany pod względem ciśnienia,temperatury  i   stężenia impregnatu.Zalety impregnacji próżniowo ciśnieniowej -  zwiększonatrwałość surowca przy relatywnie niewiele wyższej cenie materiału wstosunku do tradycyjnych metod. Biorąc pod uwagę koszt całkowitybudowy dachu i nakład pracy jaki jest z tym związany oraz to, żedrewno jest praktycznie niezniszczalne, gwarancja i pewność jakąmamy po impregnacji próżniowo ciśnieniowej jest z pewnościąopłacalna.-Suszenie drewna systemem konwekcyjnymSzuszenie drewna jest procesem służącym do cylkicznego suszeniatarcicy na zasadzie wytworzenia różnicy cząstkowych ciśnień wilgocizawartej w wewnętrznych warstwach tarcicy oraz na jej powierzchni.Stan ten jest osiągany za pośrednictwem konwekcyjnego przenikaniaciepła z medium słuszącego do suszonego materiału, przy czymogrzanie suszącego medium i jego ciągła cyrkulacja są osiągane zapośrednictwem instalacji wymienników ciepła i wentylatorówcyrkulacyjnych w pomieszczeniu suszarni. Regulacja różnicy ciśnieńjest prowadzona za pomocą regulacji temperatury oraz wilgotnościsuszącego powietrza w komorze. Jest to możliwe dzięki układowiserwozaworów i serwosilników regulacyjnych w urządzeniu grzewczym,zawilżającym i powietrznym komór suszących. Proces suszeniapodzielony jest na cztery podstawowe fazy:ogrzewaniesuszeniezabiegi końcowe (złagodzenie, egalizacja)ochłodzeniePoszczególne przepisy technologiczne są inne dla każdego gatunkudrewna oraz dla każdego wymiaru suszonej tarcicy.   -Ostrzenie narzędziWykonujemy ostrzenie narzędzi do obróbki drewna:pił taśmowychfrezówwierteł przelotowych, nieprzelotowychpił  diamentowychi innych...