Kontakt - Fortis

Kontakt email, www
ska 5
54-517 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Informacje o FirmiePrzedsibiorstwo Budowlano-Wyburzeniowe FORTIS powstao w 1990roku. Ju od pocztkw swego istnienia FORTIS postrzegano jak solidnfirm specjalistyczn trudnic si rozbirk i demontaem obiektwbudowlanych.W zwizku ze zmian typu gospodarki w Polsce Przedsibiorstwo stao siodpowiedzi na potrzeb rynku oraz wanym ogniwem umoliwiajcymrestrukturyzacj i nowe inwestycje.Znajomo brany i spore dowiadczenie pracownikw firmy FORTISgwarantuje planowy przebieg prac rozbirkowych i modernizacyjnychprzy zachowaniu bezpieczestwa i moliwie najniszych kosztw. Te orazwiele innych atutw spowodoway, e na licie klientw firmy FORTISznaleli si najwiksi i najbardziej wymagajcy. Przy realizacji swoichzlece FORTIS da si pozna jako solidny partner w interesach iinwestycjach czego dowodem s liczne referencje wystawione przezklientw. Filozofi firmy jest spenienie oczekiwa klientw a stosowaneprzez firm metody s szerokim wachlarzem moliwoci sucym dorealizacji postawionych zada i celw.Kwalifikacje .:.: mgr in. Pawe IgieliskiWyksztacenie:- 1987 Akademia Rolnicza we Wrocawiu Wydzia BudownictwaUprawnienia:- 1989 Wysze Uprawnienia MON nr 2/15/89,- 1996 wiadectwo kwalifikacji MPiH nr 17/96,- 2003 uprawnienia do nadzoru, prowadzenia i wykonywania praczwizanych z dostpem do materiaw wybuchowych - zawiadczenie nr67/2003.Lata pracy w zawodzie:Od 1990 r. praca przy wyburzeniach i rozbirkach..: dr in. Jan MarzecWyksztacenie:- 1961-1964 Wysza Szkoa Oficerska Wojsk Inynieryjnych weWrocawiu,- 1968-1973 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,- 1976-1979 studia doktoranckie Wojskowa Akademia Techniczna wWarszawie.Uprawnienia:- 1964 uprawnienia do samodzielnego kierowania pracami inynierskimiprzy uyciu materiaw wybuchowych - Szkoa Oficerska WojskInynieryjnych we Wrocawiu,- 2002 wysze uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaniapracami z uyciem materiaw wybuchowych nr ewid. GINB/W/4/2002 -MON/OK nr 584/80, - MON/OK nr 35/91,- wiadectwo kwalifikacji MPiH nr 19/93 - 2003 uprawnienia donadzoru, prowadzenia i wykonywania prac zwizanych z dostpem domateriaw wybuchowych- zawiadczenia nr 39/2003Lata pracy w zawodzie:Od 1970 r. praca przy wyburzeniach i rozbirkach..: mgr in. Radosaw KaczmarekWyksztacenie:- 1987 Politechnika Wrocawska Wydzia BudownictwaUprawnienia:- 1990 uprawnienia do penienia samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie wydane przez Urzd Wojewdzki w Wabrzychu nrUAN.VI-I/3/29/90- 2002 wysze uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaniapracami z uyciem materiaw wybuchowych nr ewid. GINB/W/5/2002- 2003 uprawnienia do nadzoru, prowadzenia i wykonywania praczwizanych z dostpem do materiaw wybuchowych- zawiadczenie nr72/2003Lata pracy w zawodzie:Od 1987 r. praca w budownictwie.