Kalus Hubert

Kontakt email, www
Kuniów 62
46-200 Kluczbork , woj. Opolskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Przewóz asfaltu twardolanegoAsfalt twardolany, znany też jako super most-papa igussasphalt to pozbawiona wolnych przestrzeni, gęsta mieszankaskładająca się z wypełniacza (mączka kamienna), piasku, grysu,bitumu i środków łączących. Bitum pozyskiwany jest z ropy naftowejw procesie destylacji jako nielotny środek łączący o ciemnejbarwie. Bitum nie jest materiałem zanieczyszczającym wodę. Asfalttwardolany składa się zatem z naturalnych składników. Kruszywomineralne to mieszanka o strukturze zwartej. Wszystkie substancjemineralne muszą być odporne na mróz i wietrzenie. Zawartość środkówwiążących musi być dopasowana do pustych przestrzeni mieszankisubstancji mineralnych, tak aby były one wypełnione w gotowejwarstwie. Gorący asfalt twardolany jest w stanie płynnym i daje sięrozsmarowywać. Aby asfalt uzyskał końcową twardość, nie wymagazagęszczania. Asfalt twardolany znajduje zastosowanie jakojastrych, a po wystygnięciu, tzn. juz kilka godzin po wylaniu możebyć oddany do użytku. Według normy DIN 18560 Jastrych wbudownictwie, jastrych to element budowlany układany na spodniejwarstwie nośnej, bądź warstwie oddzielającej lub izolacyjnej, którypełni funkcję bezspoinowej posadzki lub bezspoinowego układupodłogowego. W halach przemysłowych itp. jastrychy z asfaltutwardolanego, w związku z wysoką odpornością na ścieranie orazuderzenia układane są zazwyczaj bezpośrednio, tzn. bez dodatkowychwarstw.Naplacach parkingowych, tarasach i powierzchniach zielonych układanyjest asfalt twardolany w połączeniu z papą bitumiczną jakouszczelnienie. W biurach, domach handlowych i pomieszczeniachzamieszkiwanych, bądź często używanych przez ludzi jastrychy zasfaltu twardolanego i gorące jastrychy układane są przeważnie nawarstwach izolacyjnych jako tzw. „płynne jastrychy Produkcjaasfaltu twardolanego odbywa się w poddawanych kontroli jakościstacjonarnych mieszalniach. Gotowe do użycia mieszankitransportowane są na budowę w podgrzewanych mieszalnikach. Asfalttwardolany, ze względu na skład i właściwości środków wiążących,stosowany jako warstwa ochronna i pokrywająca, odznacza się wielomazaletami:jest pozbawiony pustych przestrzeni i wodoszczelny, niewchłania wody i nie może pęcznieć, ani kurczyć się,nie zawiera żadnych składników rozpuszczalnych w wodzie, wzwiązku z tym, żadne substancje nie mogą blokować urządzeńodprowadzających wodę,jest obojętny na zmiany temperatur, a także na ciągłe działaniewilgoci,jest lepkosprężysty i w związku z tym bez narażenia nazniszczenie dopasowuje się do powolnych ruchów poszczególnychczęści budowlanych. Także napięcia wynikające z gwałtownych zmiantemperatur pozostają bez wpływu na stan asfaltu,jest obojętny na działanie paliw samochodowych i olejówjest odporny na ścieranie i w związku ze środkiem wiążącymbitumem nie ma tendencji do tworzenia pyłów,jest antypoślizgowy,nie zawiera porów kapilarnych procesy osmotyczne nie mogąwystąpić. Korzenie roślin nie znajdą w asfalcie twardolanym żadnychsubstancji odżywczych,jest odporny na oddziaływania rosnących korzeni,jest odporny na działanie kwaśnych gleb próchniczych i wód,nie stanowi niebezpieczeństwa dla wody,odpowiada według normy DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffenund Bauteilen (reakcje materiałów budowlanych i części budowlanychna zapalenia) klasie budowlanej B1 - trudno palny i może byćstosowany na nawierzchniach podziemnych garaży,jest praktycznie niepalny,w specjalnych mieszankach może być stosowany także na bardzopochylonych powierzchniach,wspaniale nadaje się na warstwę na podgrzewanych powierzchniachna zewnątrz takich jak np. rampy,można pokryć go kolorowymi warstwami,może być wylewany w dużej mierze niezależnie od temperaturypowietrza,nie wymaga czasu wiązania i żadnych uszczelnień, aby osiągnąćostateczną wytrzymałość,skraca istotnie czas budowy, ponieważ jest gotowy doeksploatacji zaraz po wystygnięciu,jest trwały i ekonomiczny,nadaje się do ponownego zastosowania, a przez to jest przyjaznyśrodowisku. Asfalt twardolany nie zawiera ani smoły, ani fenoli szkodliweoddziaływania na zdrowie i środowisko naturalne nie występują.Nawierzchnie z asfaltu twardolanego można czyścić na sucho lubpolewając wodą. Możliwe jest także zastosowanie maszynczyszczących. Nawierzchnie z asfaltu twardolanego nie wymagająszczególnej konserwacji.