Jacka Kluszewskiego

Kontakt email, www
ul. Podwale 3/4 zobacz inne firmy z Podwale
00-252 Warszawa , woj. Mazowieckie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Pracownia Architektoniczna Jacka Kluszewskiego , zajmujesię projektowaniem basenów,  domów nowoczesnych, budynków -całościowo w zakresie architektury, architektury wnętrz,konstrukcji i instalacji. Naszym nadrzędnym celem jestzrealizowanie obiektu , według naszych indywidualnych projektów, kuzadowoleniu klienta , a nie sama sprzedaż projektu.Podejmujemy się organizacji dużych projektów w roli generalnegoprojektanta, jak i projektów niewielkich rozbudów i adaptacjibudynków jednorodzinnych. Uzyskane doświadczenie i uprawnieniabudowlane projektantów pozwalają nam na kierowanie i nadzorowanierobotami budowlanymi.Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji budynkówwedług naszych projektów , obserwacja  eksploatacji, pozwalaodpowiedzialnie projektować z pełną świadomością wzajemnychwspółzależności architektury, instalacji, konstrukcji. Zajmujemy się projektowaniem domów jak projektowaniem bardzozłożonego urządzenia, w którym części i działanie są od siebiewspółzależne.W naszych projektach po wieloletnich doświadczeniach tewspółzależności są bardzo dopracowane, tworząc harmonijnącałość.Projektowane przez nas rozwiązania struktury budynku bez mostkówcieplnych, punktów przemarzania, rozwiązania funkcjonalne i instalacyjne , sprawiają, że do ogrzania naszych budynków potrzeba1/10 energii koniecznej do ogrzania budynków standardowych. Do tegospełniają czasem bardzo trudne wymogi prawa lokalnego iobowiązującego prawa budowlanego. Projekty naszych budynkówpowstają przy dużym udziale inwestorów i są wyrazem  ichbardzo indywidualnych potrzeb.Tworzymy domy o architekturze klasycznej i współczesnej -zawsze zrównoważone, o racjonalnej charakterystyce, a przedewszystkim zdrowe do mieszkania. Dbamy o taki dobór urządzeń, materiałuów budowlanych i planubudynków aby srworzyć pożądany klimat wewnętrzny , to znaczy takiktóry jest stanem równowagi. Człowiek w tak zaprojektowanychbudynkach odczuwa równowagę pomiędzy warunkami otaczającegośrodowiska a wrażeniami fizycznymi i psychicznymi. Pracownia oferuje usługi projektowew zakresie:projektowanie domów jednorodzinnych,projektowanie rezydencji,projektowanie urbanistyki zespołów pałacowych irezydencjonalnych.projektowanie budynków wielorodzinnych,projektowanie budynków biurowych,projektowanie basenów, krytych basenów przydomowych i krytychpublicznych,projektowanie hoteli, hosteli, pensjonatówprojektowanie salonów i stacji samochodowych,projektowanie budynków biurowych, usługowych, użytecznościpublicznejprojektowanie budynków i pomieszczeń dla służby zdrowia:projektowanie aptek, projektowania lekarskich gabinetówspecjalistycznych,projektowanie stajni strawbale projektowanie - czyli projektowabmie budynków okonstrukcji drewnianej wypełnionej kostką słomy otynkowanej glinąlub zaprawą wapiennąprojektowanie krytych ujeżdżalniprojektowanie krytych maneży, raundpenów i wszelkichbudynków związanych z jeździectwem i hodowlą koniprojektowanie przydomowych oranżerii, projekty rozbudowy, przebudowy budynków współczesnych.projekty przebudowy i rozbudowy budynków zabytkowych, wpisanychdo rejestru zabytkówprojekty konserwatorskie budynków i zespołów zabytkowychprzygotowujemy koncepcje dla uzgodnień konserwatorskich,uzyskania opinii i uzgodnienia dalszego sposobu postępowania zzabytkiem.wykonujemy projekty przebudowy i rozbudowy budynkówzabytkowych, wpisanych do rejestru zabytkówopracowania studialne parkowych zespołów  dworskichProjektujemy wnętrza o indywidualnym charakterze.Wykonujemy koncepcje architektoniczne, projekty studialne,analizy możliwości zabudowy działki:koncepcje architektoniczne do wystapienia o ustaleniewarunków zabudowy, projekty studialne i koncepcje do wystąpień o dotacjeunijne i kredyty, dla małych i dużych inwestycji.przygotowujemy koncepcje domów i osiedli w celuprzeanalizowania optymalnej zabudowy działki, uzyskania maksymalnejliczby PUMu - powierzchni użytkowej mieszkań. Zapraszamy do obejrzenia realizacjiz powyższego zakresu, powstałych według projektów powstałych wPracowni. Wszystkie prezentowane w galerii realizacje powstałyjako projekt indywidualny.Z przyjemnością rozwiązujemy zawikłane sytuacje projektowe ipodejmujemy się trudnych organizacyjnie przedsięwzięć budowlanych.Zapewniamy nadzór autorski i doradztwo przy wyborze technologii,materiałów i wykonawców.Długoletnie doświadczenie zdobyte przy kierowaniu i nadzorowaniurobót budowlanych, pozwala nam pokazywać projektowane detale wsposób zrozumiały nawet dla słabo przygotowanych budowlańców. Dbamyo bezkonfliktowy przebieg procesu inwestycyjnego.Wykonujemy wyłącznie autorskie projekty indywidualne,uwzględniające w szczególności specyfikę terenu, krajobrazu iupodobań estetycznych inwestora.Dbamy o wysoki poziom architektury i szczegółowych rozwiązańtechnicznych.Szczególną uwagą  darzymy projektowanie detaluarchitektonicznego i budowlanego.Przy projektowaniu architektonicznym duży nacislk kładziemy naenergooszczędność projektowanych budynków i budowli.Od 12 lat naszą domeną stało się projektowaniebudynków nisko energetycznych, projektowanie budynków pasywnych i projektowanie budynków energooszczędnych, zzastosowaniem wentylacji mechanicznej z rekuperacją , pomp ciepła,gruntowych wymienników ciepła, kolektorów słonecznych, kolektorówfoto galwanicznych. Już na etapie koncepcji proponujemykształt i rozwiązania techniczne budynków minimalizującezapotrzebowanie budynku na energie, przy zachowaniu pełnegokomfortu mieszkania.Od 2006 roku korzystając z doświadczeń inżynierów austryjackich iniemieckich, projektujemy budynki pasywne, spełniajace surowe normy PASSIVEHOUSE INSTITUTE z Darmstadt.Do naszych projektów domów mieszkalnych wykonujemy rzetelne świadectwa energetyczne, tak aby mieszkańcy mieli pełnąświadomość ogromnych oszczędności energetycznych, a co za tymidzie  małych kosztów ogrzewania i chłodzenia budynku.Budując z nami możesz byc pewien niskich kosztóweksploatacji i ogrzewania swojego domu.W części Artykuły, znajdziecie Państwo fotoreportarze z ciekawychrealizacji budynków pasywnych, ostatni to Budowabudynku pasywnego na trzy sposoby. W naszych domach wentylacje z rekuperacją i gruntowymi wymiennikamiciepła projektują i realizują z powodzeniem od lat firma  www.wentylacjekowalski.pl  . Współpracujemy ipublikujemy artykuły w portalach budowlanych : www.termodom.pl,www.budowane.pl Wykorzystujemy i polecamy materiały budowlane renomowanychfirm takich jak Xella i Wienerberger .Dekoracje architektoniczne do wnętrz i na zewnątrz w prezentowanychrealizacjach wykonały firmy: KOWAL iSTYROŚcieki bytowe z domów, które powstały według naszych projektów,bardzo skutecznie oczyszczają oczyszczalnie biologiczne Ecopan 1A.Pracownie prowadzi, jak z nazwy wynika Jacek Kluszewski,doświadczony architekt. Warszawa i Mazowsze jest głównym polemnaszej działalności, ale nasze realizacje znajdą Państwo także naWarmi, Mazurach, Podlasiu,na Pomorzu, Lubelszczyźnie a wkrótce naBiałorusi. Zapraszam do siedziby Pracowni - biuro projektów Warszawa:00-252 Warszawa ul. Podwale 3 m 4tel./fax : (22) 831 44 04gsm: +48 602 297 120email: jacek@kluszewski.com.pl