Instytut Techniki Budowlanej_Warszawa

Kontakt email, www
Taczaka Stanisława 11
00-611 Warszawa , woj. Mazowieckie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Instytut Techniki Budowlanej - Jakość w Budownictwie Badania Aprobaty Certyfikaty Aktualności WydarzeniaInstytut Techniki Budowlanej jest w trakcie procedury uzyskiwania statusu notyfikowanej jednostki certyfikującej wyroby i zakładowej kontroli produkcji oraz notyfikowanego laboratorium badawczego do realizacji zadań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305 2011. W związku z publikacjami zamieszczanymi na portalach internetowych, dotyczących możliwości wykorzystania ważenia paczek styropianu do wydawania oceny jakości płyt izolacyjnych Instytut Techniki Budowlanej uprzejmie informuje, że: Instytut Techniki Budowlanej informuje, że od dnia 04.12.2012 posiada certyfikaty potwierdzające zgodność wdrożonych systemów zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009ndash certyfikat nr 834 S 2012 PN-EN ISO IEC 27001:2005ndash certyfikat nr 834 I 2012 W dniach 6 - 7 maja 2013 r. w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 odbędą się posiedzenia dwóch grup roboczych Komitetu Technicznego CEN TC191 SC1 zajmującego się systemami kontroli dymu i ciepła. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że ogłosiła już VI edycję programuBon na innowacje .Celem programu jest zainicjowanie kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi wymienionymi w art. 2 pkt. 9 a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. W dniu 24 stycznia 2013 r. na plenarnym posiedzeniu Rady Naukowej ITB odbyła się uroczysta promocja doktorska: - dr inż. Grzegorza Sztarbały (ITBndash Zakład Badań Ogniowych). Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 30 listopada 2012 roku za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa złotą odznaką honorowąbdquoZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA rdquo wyróżnieni zostali:21 lutego 2013 r. w Warszawie odbyło się seminarium w ramach III edycji ogólnopolskiego projektuPartnerstwo dla zrównoważonego budownictwa , pod merytorycznym patronatem ITB.Spotkanie było dedykowane firmom budowlanym, deweloperskim, wykonawcom, architektom, inwestorom oraz wszystkim partnerom zaangażowanym w proces inwestycyjny, a dotyczyło zagadnieńBudowy o niskiej szkodliwości środowiskowej . Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2013, które odbyły się w Poznaniu w dniach 29 stycznia - 1 lutego 2013 r. Instytut zorganizował otwarte seminarium pt.:Instytut Techniki Budowlanej dla bezpieczeństwa pożarowego , w którym uczestniczyło 120 osób. Przejdź do:ITB w Unii Europejskiej:Kalendarz wydarzeń | | |