Hurtownie budowlane Sambor

Kontakt email, www
Ul. Gen. Wybickiego Józefa 18
82-230 Nowy Staw , woj. Pomorskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Spółdzielnię Rzemieslniczą Wielobranżową SAMBOR z/s wTczewie założyło 16 udziałowców w dniu 28 lutego 1963 roku. Zzałożycieli Firmy żyje juz tylko jeden przedstawiciel Pan BernardHebel / ur. w 1928 roku/.Przez cały okres działalności w rejestrze członków jest 375członków. Udziały wpłacane przez nich tworzyły fundusz zasobowy.Spółdzielnia zajmowała się zaopatrzeniem rzemieślników w potrzebnemateriały do produkcji i szukaniem zleceniobiorców na wytwarzaneprzez nich wyroby.W latach 1985-1990 obowiazywał ich ryczałt spółdzielczy - w tymczasie pracownicy Spółdzielni rozliczali ich transakcje z UrzędamiSkarbowymi.Po zniesieniu w/w ryczałtu trzeba było szukać innego dochodu dodalszego funkcjonowania, i tak ówczesny kierownik Pan KazimierzBieliński podjął decyzję o otworzeniu hurtowni materiałówbudowlanych ogólnodostępnej , a nie tylko dla bracirzemieślniczej - tak jest do dzisiejszego dnia.Przez szereg lat siedzibą SAMBORA był budynek przy ul.Ogrodowej /dzierżawiony/.W 1985 roku ówczesne władze /Rada Nadzorcza I Zarząd/ wraz zKierownikiem podjęły decyzje o wykupie działki i budowiemagazynowo-administracyjnego wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych wTczewie na Górkach - Osiedle Przemysłowe.W 1988 roku oddano budynek do użytku.Sala na I piętrze - konferencyjna była przeznaczona na spotkania ,zebrania rzemieslników została w pożniejszych latach przekształconana cele handlowe. W 1993 roku z okazji 30-lecia Spółdzielnizorganizowano uroczystość Jubileuszową powiązaną z poświęceniembudynku.W 1998 roku 35-lecie Firmy było juz bardziej kameralnauroczystościa- spotkały się ówczesne władze oraz pracownicy.W 1997 roku podjęto decyzję o utworzeniu Spółki Akcyjnej - założyłoją 26 członków Spółdzielni.W 2008 roku obchody 45-lecia odbyły się w Ośrodku w Twardym Dole –byli akcjonariusze, firmy współpracujące z nami oraz pracownicy .OTO NAJWAŻNIEJSZE DATY HISTORII FUNKCJONOWANIA T.G. SAMBOR S.A.:1963 rok - powstanie spóldzielni rzemieślniczej wielobranżowejSambor w Tczewie - obsługa rzemieślników1991 rok - roszerzenie działalności -hurtownia materiałówbudowlanych - ogólnodostępna dla wszystkich odbiorców1997 rok - utworzenie towarzystwa gospodarczego Sambor S.A.-kotynuacja działalnosci handlowej2001 rok - rozpoczęcie produkcji bloczków betonowych2003 rok - zmiana składu zarządzającego - Zarząd jednoosobowy PanMariusz Szwarc2006 rok - roszpoczęcie produkcji betonu towarowego2010 rok - przystąpienie do grupy Polskie Składy Budowlane-ogólnopolskiej grupy niezależnych kupców - celem którego, jeststałe doskonalenie standardów obsługi klienta, wewnętrznych zasadorganizacji oraz zarządzania.2013 rok - otwarcie oddziału w Kwidzynie2013 rok - rozpoczęcie przebudowy magazynu - Mrówka PSBMISJA:Misją firmy „Sambor” jest osiągnięcie stabilnej pozycji na rynkumateriałów budowlanych. Misja ta będzie realizowana poprzez :sukcesywne rozszerzanie asortymentu oferowanych do sprzedażymateriałów budowlanych oraz wyrobów betonowychstworzenie systemu dostawców opartego na najlepszychdoświadczeniachrozbudowę hurtowni poprzez punkty w terenie.Ponadto będziemy dążyć do utrzymania dobrego wizerunku firmy„Sambor”, który charakteryzować się będzie :najlepszą ofertą dla naszych klientów ,bezpiecznymi i dobrymi warunkami pracy stworzonymi dla naszychpracowników.DZISIAJ:Mając na uwadze dobro i zadowolenie klientów od 2006 roku mamystałe łącza z naszymi punktami w Nowym Stawie i Malborku przez coprzepływ informacji o towarach , zamówieniach , klientach jestnatychmiastowy.Obecnie nasza Firma zatrudnia 25 pracowników.Dzięki podjętej decyzji i rozpoczęciu w 2006 roku produkcji betonutowarowego nasza firma stała sie firmą stabilną z dobrym zapleczemmagazynowym i dobrą kondycją finansową .