Hurtownia budowlana Wszystko do budowy domu

Kontakt email, www
Obotrycka 1
44-109 Gliwice , woj. Śląskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

. Piękny chodnik, podwórko czy podjazd tworzą przyjazne oku i użyteczne otoczenie. Z tego powodu decydujemy się na zakup i ułożenie coraz piękniejszych kostek brukowych. Produkujemy całą gamę materiałów betonowych wykorzystywanych do budowy ulic, dróg, autostrad, murów i chodników. Od początku istnienia przedsiębiorstwo kształtuje ofertę produktów zgodnie ze zmieniającą się technologię oraz modą. Podejmowane kolejno inwestycje sprawiły, że Forbet stał sięprzedsiębiorstwem klasy europejskiej, spełniającym normy stawiane tegotypu firmom w Europie. Naszym celem jest kreowanie przyjaznego otoczeniadla domów, miejsc pracy i wypoczynku. Wytyczone cele realizujemy  przez dostarczanie naszym klientom produktówfunkcjonalnych, trwałych i estetycznych. Gwarancją wysokiej jakościnaszego asortymentu jest zastosowanienajnowszych urządzeńprodukcyjnych, stały nadzór badawczy, jak równieżdoświadczenie, którezdobyliśmy w czasie produkcji materiałówbudowlanych. Firma FORBET jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej. Użycie kostki w otoczeniu daje nam niezwykłe możliwościaranżacyjne. Możemy dobierać kolory kształty kostek i tworzyć układywyłącznie według naszych upodobań i gustu. Do połowy ubiegłego wieku stosowano do budowy nawierzchni bruk naturalnyczyli tzw. „kocie łby” które wydobywano niezwykle tanio z okolicznychzłóż. Taka nawierzchnia miała jedną lecz kardynalną wadę, była nierówna. dziśspotykamy nadal takie formy bruku, są to najczęściej rekonstrukcjezabytkowych dróg, miejsc sakralnych czy dziedzińców zamków. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta podnumerem telefonu: (015) 823 45 57, (015) 823 78 24, fax (015) 823 78 11. Żelbetowy prefabrykat wykorzystywany przy budowie dróg tymczasowych, obwodnic, prowizorycznych dróg dla samochodów ciężarowych i ciężkiego sprzętu 8230 Element obrzegowania stosowany przy budowie parkingów, dróg i autostrad, gdzie występują szczególnie duże obciążenia 8230 Stosowane do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych. Płytę JOMB należy wykorzystywać także do umacniania skarp, nasypów, cieków wodnych 8230 Płyta ażurowa, w której otwory stanowią 40% powierzchni. Ułatwiają one odprowadzanie nadmiaru wody do gruntu 8230 Stosowane są w celu zapewnienia właściwej regulacji wód opadowych. Ułatwiają odprowadzenie wody z chodników, placów, parkingów i ulic do kanalizacji 8230 Bloczki betonowe, podobnie jak cegły i pustaki używane są do murowania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, działowych oraz fundamentów 8230 Słupek geodezyjny – Granicznik w geodezji oznacza granice między działkami. Ma postać ściętego ostrosłupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na górze krzyżem. Wykonany z betonu 8230 Tradycyjny element wykorzystywany przy budowie chodników i tarasów zarówno w mieście jak i na posesjach prywatnych 8230 Dekoracyjny elementem architektury ogrodowej. Gazony z ich bogatą kolorystyką bardzo ułatwiają komponowanie z otoczeniem 8230. Trwała i funkcjonalna nawierzchnia z kostkibrukowej zależy od następujących czynników: wyboru odpowiedniegorodzaju kostkibrukowej, odpowiedniego zaprojektowania i wykonaniapodbudowy,prawidłowego ułożenia bruku, właściwego zagęszczeniazabudowanejnawierzchni z kostki brukowej. Przy doborze rodzaju kostki należy uwzględnić charakter obciążeń nawierzchni: do wykładania chodników, ścieżek i tarasów o niewielkim obciążeniu ruchem pieszych, możemy z powodzeniem zastosować najcieńszą kostkę 4 cm, dla nawierzchni obciążonych intensywnym ruchem pieszych, ruchem pojazdów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t, powinno się stosować kostki gr. 6 cm, dla nawierzchni obciążonych ruchem samochodów dostawczych powyżej 3,5 t, samochodów ciężarowych oraz ciągników w celu wzrostu stateczności i lepszego przenoszenia obciążeń powinno się stosować kostki o kształcie zazębiającym się, o dużych powierzchniach styku tj. BEHA, STONEi o grubości 8 cm. Należy wykorytować grunt rodzimy na głębokość taką, jaką zajmą poszczególne warstwy nawierzchni (20-50 cm), tak aby ułożona kostka znalazła się na właściwym poziomie, usuwając wierzchnią warstwę roślinności, humusu oraz niezagęszczoną warstwę gruntu. Następnie należy wyrównać oraz zagęścić dno wykonanego koryta. Dla trwałości nawierzchni z kostki brukowej największe znaczenie ma właściwie wykonana podbudowa. Kostka brukowa, która jest prawidłowo ułożona tworzy poprzez wypełnienie fug elastyczne połączenie z sąsiednimi kostkami. Pojedyncze obciążenia oddziałujące na kostkę, przenoszone są na podbudowę. Elastyczne połączenie zapobiega zniszczeniu samej kostki, jednakże ewentualne zniekształcenia podbudowy mogą się niekorzystnie odbić na wyglądzie powierzchni bruku. Podbudowa jako warstwa mrozoochronna powinna być naniesiona na uprzednio wykorytowane, wyrównane i uszczelnione podłoże. Prace wykonujemy w dodatniej temperaturze zewnętrznej. Grubość podbudowy pod chodniki lub powierzchnie o niewielkim natężeniu ruchu samochodów osobowych w prywatnym otoczeniu wystarcza z reguły ok. 20 cm. Do wykonywania nawierzchni narażonych na intensywne obciążenia ruchem konieczna jest podbudowa grubości od 30 do nawet 70 cm. Do wykonania podbudowy winno się stosować mrozoodporny, frakcjonowany materiał z kruszyw łamanych, klińców, grysów, żwirów, tłuczni lub żużli wielkopiecowych o uziarnieniu do 40 mm. Materiał ten należy rozprowadzić na wcześniej przygotowanym podłożu, następnie wypoziomować zachowując odpływy (o odpowiednich spadkach), a następnie trwale uszczelnić poprzez zawibrowanie warstwami nie grubszymi niż 15 cm. Na zagęszczoną podbudowę, przed ułożeniem samej kostki powinna być naniesiona tzw. podsypka z piasku lub grysu frakcji 0-5 mm (o max. wielkość ziaren 7 mm). Grubość podsypki powinna wynosić w stanie nie zagęszczonym 3-5 cm. Aby uzyskać warstwę podsypki jednakowej grubości należy ją rozprowadzić za pomocą łaty tak, aby kostka przed zagęszczeniem leżała ok. 1 cm powyżej oczekiwanej wysokości gotowej nawierzchni. Podsypka musi pozostać niezagęszczona, powinno się ją zawibrować razem z kostką po ułożeniu. W ten sposób możliwe jest późniejsze wyrównanie ewentualnie powstałych nierówności powierzchni bruku, które mogą być spowodowane przez uwarunkowane produkcyjnie różnice wysokości kostki wykonanej z dopuszczalną przez normę tolerancją. Kostka brukowa może być układana ręcznie lub za pomocą specjalistycznych maszyn brukarskich. Układanie bruku należy zaczynać od krawędzi drogi lub placu zgodnie z zaprojektowanym uprzednio wzorem ułożenia. Podczas układania bruku należy zachowywać odpowiednią szerokość fugi (3-5 mm) pomiędzy poszczególnymi kostkami, pomimo obecności na większości rodzajów kostek tzw. odstępników dystansowych. Zapobiega to wzajemnemu napieraniu na siebie poszczególnych kostek i w konsekwencji uchronieniu krawędzi przylicowych kostek przed obłupywaniem (dotyczy to w szczególności tzw. kostek bezfazowych tj. BEHA bez fazy, GRANIT). W trakcie robót regularnie powinno się kontrolować i korygować prostolinijne ułożenie siatki fug oraz kolejnych szeregów kostki za pomocą sznurka lub łaty.Podczas układania bruku należy bezwzględnieprzestrzegać zasadyukładania kostki z min. 3 palet równocześnie. Wykonujemy bezpłatnie projekty (koncepcje) układów kostki brukowej dla naszych klientów. Projekt jest bezpłatny przy zamówieniu kostki brukowej za kwotę 10 tyś zł. Jeżeli kwota jest niższa cena projektu jest negocjowana w zależności od skomplikowania i oczekiwań klienta. Kontakt z projektantem :tel. 515 161 734 FORBET ul. Orląt Lwowskich 51 Biuro Obsługi Klientaczynne : pon – pt 7-17  sob 8-13 Nawigacja GPS 50°32’52.15″N 21°40’25.53″E