Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany

Kontakt email, www
Pl. Jagiełły Władysława 2
91-610 Łódź , woj. Łódzkie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Szanowni Państwo    JakoGospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo Budowlany Przy ZakładzieKarnym Nr-1 z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 54, działamy od12.12.1976 roku głównie w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości wzakresie realizacji inwestycji i remontów obiektów.    Jeżeli jesteście państwo jednostkami budżetowymiSkarbuPaństwa współpracując z nami, unikniecie stosowania ustawy ozamówieniach publicznych, gdyż jako budżetowe GospodarstwoPomocnicze w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości w przypadkuudzielenia przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa zleceń nausługi i roboty budowlano-instalacyjne ZWALNIA Z NALICZANIA PODATKUVAT.    Pragniemy poinformowac, że : OPINIA PRAWNAURZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃGOSPODARSTWOM POMOCNICZYM OPUBLIKOWANYM na STRONIE: www.uzp.gov.plWYŁĄCZA GOSPODARSTWA Z KONIECZNOŚCI STOSOWANIA PRZEPISÓW USTAWYPRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRZYPADKU WYKONYWANIA USLUG NA RZECZINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SKARBU PAŃSTWA