Firma Gospodarczo Handlowa Agria Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Warsztatowa 5
33-100 Podwałcze , woj. Małopolskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Nawet przy zachowaniu wszelkiej staranności przy wyborze materiałówbudowlanych, czyli cegieł i zaprawy, może zdarzyć się tak, że naelewacji albo ogrodzeniu pojawi się nalot, lub jak kto woli wykwit.Ma to miejsce szczególnie w okresie obniżonych temperaturpowietrza, kiedy suche dni następują po okresie intensywnych opadówatmosferycznych. Aby pojawiły się wykwity muszą wystąpić specjalnewarunki. Musi istnieć źródło soli rozpuszczalnej w wodzie orazwoda, w której te sole ulegają rozpuszczeniu. Bardzo często powodempowstawania wykwitów są też błędy wykonawcze. Aby je usunąć, należydobrać odpowiednią dla danego związku chemicznego metodę. Źródełwykwitów jest wiele. Można powiedzieć, że tyle ile składnikówpotrzebnych do postawienia ściany. Cegła klinkierowa, cement,plastyfikatory, piasek, woda, suche zaprawy, a nawet wapno. Zawszenależy przykładać szczególną uwagę do jakości zaprawy murarskiej.Każdą zaprawę należy powinny charakteryzować przyczepność orazprzepuszczalność. Wykwity, które pojawiły się w pierwszym roku odzakończenia prac murarskich i tynkarskich oraz po wykonywaniuwylewek, związane są z odparowywaniem wody technologicznej. Wwiększości przypadków mają one tendencję do samoistnego zanikania.Dlatego w tym przypadku trzeba po prostu czekać. Po usunięciuprzyczyny zawilgocenia, ewentualnym uszczelnieniu muru i upewnieniusię, że nie występują nowe wysolenia, można przystąpić doczyszczenia elewacji. Najlepiej jest to zrobić nie używając żadnychśrodków chemicznych, powinno stosować się szczotki o miękkim włosiutak, aby przy usuwaniu soli nie porysować lica cegły.