El-Bud Szymański Michał

Kontakt email, www
Ul. Kwidzyńska 18
82-500 Kwidzyn , woj. Pomorskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

instalacjielektrycznych w budownictwie mieszkaniowym,przemysłowym i indywidualnymprefabrykacji, dostawy i montażurozdzielnielektrycznych, pulpitów sterowniczych i szafsterowniczychlinii kablowych średniego i niskiegonapięcialinii napowietrznych średniego i niskiegonapięciainstalacji oświetleniawewnętrznego hal produkcyjnych,handlowych i administracyjnychstacji transformatorowychnapowietrznych i wnętrzowych o różnychkonfiguracjachbudowy, modernizacji i konserwacjioświetlenia ulic,parkingów, parków i placówbudowy, modernizacji i konserwacji sygnalizacjiulicznejmontażu i konserwacji oświetlenia sezonowego np.oświetlenia świątecznegoinstalacji odgromowychinstalacji oświetlenia wewnętrznego hal produkcyjnych,handlowych i administracyjnychobsługa, eksploatacja i serwisurządzeńelektrycznychinstalacji telefonicznychinstalacji domofonowych ivideofonowychinstalacjitelewizyjnychinstalacji komputerowych (siecikomputerowe)instalacji alarmowychsieci telewizji przemysłowychmontaż, dostawa i uruchomienie aparaturykontrolno-pomiarowej i automatykirozruchówinstalacji energetycznych, niskoprądowych iinstalacji akp. i apomiarówelektrycznych ochronnych: pomiary ochronyprzeciwporażeniowej, pomiaryuziemień instalacji elektrycznych,pomiary stanu izolacji instalacjielektrycznych, pomiarywyłącznikówróżnicowo-prądowychkosztorysów na robotyelektryczne dostaw materiałów do wykonania w/w instalacjipo bardzoatrakcyjnych cenachusuwanie awarii w w/w instalacjachprojektów instalacji elektrycznychprace ziemne minikoparką (głębokość wykopu do 2m)