BIURO RACHUNKOWE ILOCZYN S.C.

Kontakt email, www
ul. Ogrodawa 28/30
80-097 Westerplatte , woj. Pomorskie
Prowadzimy księgowość firm handlowych, usługowych i produkcyjnych działających zarówno w formie spółek prawa handlowego, spółek osobowych jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, jak również wybrane przez Klientacząstkowe usługi z zakresu:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych ->>
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów ->>
Prowadzenie ewidencji podatkowej dla celów ryczałtu ewidencjonowanego ->>
Prowadzenie rejestrów dla celów VAT 
Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej ->>
Prowadzenie rozliczeń z ZUS 
Sporządzanie deklaracji podatkowych
Przygotowanie wniosków VZM o zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Prowadzimy księgowość firm handlowych, usługowych i produkcyjnychdziałających zarówno w formie spółek prawa handlowego, spółekosobowych jak i osób fizycznych prowadzących działalnośćgospodarczą. Nasze usługi obejmują kompleksowąobsługę podmiotów gospodarczych, jak również wybrane przezKlienta cząstkowe usługi z zakresu:sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowymksięgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiRprowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VATprowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartościniematerialnych i prawnychprowadzenie ewidencji wyposażeniasporządzanie deklaracji podatkowychsporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUAsporządzenie zeznania rocznegoprzygotowywanie bilansów (ocena działalności)przygotowywanie przelewów  dot. należnościpublicznoprawnych (ZUS, US),archiwizacja dokumentówsporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawieuzyskanych informacji,sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,prowadzimy  dokumentację rejestracyjną pracowników izleceniobiorców (ZUS),prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,prowadzimy ewidencje czasu pracy pracowników,prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego,zdrowotnego,sporządzamy raporty RMUA za okresy miesięcznesporządzamy deklaracje ZUS oraz deklaracje PIT 4,PIT 8A,sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i  zatrudnieniudla pracowników (na żądanie),Prowadzenie rozliczeń z ZUSSporządzanie deklaracji podatkowychPrzygotowanie wniosków VZM o zwrot podatku VAT za materiałybudowlaneInne usługi