Architektwnętrz.pl

Kontakt email, www
ul. Pory 61 zobacz inne firmy z Pory
02-757 Mokotów , woj. Mazowieckie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

architektwnętrz.plprojektuje poprzez realizację metodycznego, autorskiego systemu 5kroków:KROK 1Ustalamy wspólnie dogodny dla Państwa termin pierwszego spotkania.Jest ono niezobowiązującą rozmową, podczas której rozmawiamy opotrzebach i preferencjach Państwa. Poznajemy upodobania napodstawie posiadanych w pracowni pism branżowych i/lubprzyniesionych przez Państwa. Ustalamy zakresu naszej ewentualnejwspółpracy.KROK 2Wycena etapów prac projektowych z podziałem na kolejne etapy i wzórumowy otrzymują Państwo zaraz po pierwszym spotkaniu. Jeślizaproponowane warunki finansowe zostaną przez Państwa zaakceptowanepodpisujemy umowę na wykonanie wybranych usług.KROK 3Przygotowujemy wstępne koncepcje w postaci wizualizacjikomputerowych i na ich podstawie uszczegóławiamy dane dorealizacji. Kolejne ustalenia mogą być dokonywane zarówno namiejscu w Naszym biurze, jak i poprzez kontakt mailowy lubtelefoniczny. Konsultacje trwają do zatwierdzenia projektukoncepcyjnego przez Inwestora.KROK 4Przystępujemy do wykonywania szczegółowej dokumentacji projektowejdla poszczególnych wykonawców. Dobieramy materiały budowlane iwykończeniowe w oparciu o wiedzę na temat posiadanego przezInwestora budżetu. Przygotowujemy szacunkowy kosztorys inwestycyjnyzawierający wszelkie koszty materiałowe i wykonawcze, zuwzględnieniem preferencyjnych cen i rabatów u dostawców. Inwestorzatwierdzając kosztorys uruchamia zamówienia towarów.KROK 5Realizacja może być realizowana zarówno przez polecane przez Nasekipy, jak i Państwa wykonawców, o ile posiadają oni niezbędnąwiedzę i umiejętność czytania rysunków technicznych. Na tym etapiegorąco polecamy Nasz nadzór, który polega na naszych wizytach namiejscu inwestycji. Poprzez obecność na budowie możemy koordynowaćdziałania podwykonawców, terminy dostawy, jakość usług, zgodność zzatwierdzonym projektem i kosztorysem. Przejmujemy obowiązkiInwestora oszczędzając mu czas i pieniądze. Realizacja kończy sięprzekazaniem kluczy, w razie konieczności audytami odpowiednichsłużb lub pozwoleniem na użytkowanie. Po zakończonych pracachInwestor otrzymuje kosztorys powykonawczy zamykający procesinwestycyjny.