Advanced Distribution Solutions S.A.

Kontakt email, www
Pachońskiego 5
31-223 Kraków IV Prądnik Biały , woj. Małopolskie

Materiały budowlane

Specjalizacje:

  • Materiały budowlane

O nas

Budowa wsółczesnych domów mieszkalnychDom jest budowlą stworzoną do tego aby była zamieszkana przezjedną lub wiele osób. Może być zorganizowany z jednegolub wielu pięter, zwykle nie przekraczając trzech. Także może miećpiwnicę lub półpiwnicę, i również stropodach. Jeśli zawierawystarczającą ilość terenu, ma dziedziniec i ogród. Jest miejscem,w którym historycznie rozwijały się zajęcia i stosunki życiarodzinnego, od narodzin aż do śmierci. Dom służy jako schronienieod deszczu i wiatru i innych sił natury. Chroni przeciw możliwymintruzom, ludziom i zwierzętom. Ponadto jest miejscem dogromadzenie wyposażenia i majątku jego mieszkańców. Wprzeciwieństwie do domu, istnieją mieszkania, które tworzą częśćwiększych, wielopiętrowych budynków. Historia i rozwój domu idzie wparze z historią miasta. Nie jest jednolita, ani jakość budynkównie rośnie dla wszystkich mieszkańców. We wszystkich epokachwspółistniały wspaniałe przykłady znakomitych domów, którekontrastowały z niezliczoną mnogością nędznych chałup. Zatem dommówi sporo o możliwościach finansowych osoby w nim mieszkającej.