Materiały budowlane - Ulica Żurawia - Warszawa

  • Polcen Sp. z o.o.

    Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. od założeniaw 1988 r. wydała już ponad 200 publikacji m.in. z zakresu: prawabudowlanego, gospodarki przestrzennej, warunkówtechniczno-budowlanych, uprawnień budowlanych, projektowania,zamówień publicznych, podstaw normatywnych kosztorysowania, prawacywilnego i gospodarczego, umów i procesówinwestycyjno-budowlanych.Publikacje te skierowane sągłównie do uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego:inwestorów, projektantów, architektów, inżynierów, inspektorównadzoru, kierowników budów oraz robót budowlanych.Naszymiautorami jest zespół wybitnych ekspertów, teoretyków i praktykówspecjalizujących się w różnych dziedzinach budownictwa. Stalewspółpracujemy z ministerstwami oraz urzędami i izbami…
    Żurawia 32 lok. 34 Warszawa
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Warszawa