Materiały budowlane - Nowy barkoczyn

  • Przedsiębiorstwo Budowlane Margo - Zakład Prefabrykacji Betonu w Barkoczynie

    O firmieNasze produkty można spotkać na wszystkich większych placach budówna terenie województwa pomorskiego. Wśród naszych kontrahentów sątak renomowane firmy budowlane jak: Skanska, Warbud czy Mega.Ścisła współpraca z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-RozwojowymPrzemysłu Betonów CEBET i Politechniką Gdańską pozwoliła nauzyskanie w 2006 roku Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji.Dzięki nieustannemu wdrażaniu najnowszych technologii i rozwiązańjesteśmy w stanie utrzymać wysoki poziom jakości naszych wyrobóworaz wychodzić o krok w przyszłość. Doświadczenie, zaawansowanezaplecze technologiczne, nowoczesna linia produkcyjna -…
    Ul. Pereca Icchaka Lejba Nowy Barkoczyn
Sprawdź jakie kody pocztowe są w