Materiały budowlane - Ulica Pory - Mokotów

  • Architektwnętrz.pl

    architektwnętrz.plprojektuje poprzez realizację metodycznego, autorskiego systemu 5kroków:KROK 1Ustalamy wspólnie dogodny dla Państwa termin pierwszego spotkania.Jest ono niezobowiązującą rozmową, podczas której rozmawiamy opotrzebach i preferencjach Państwa. Poznajemy upodobania napodstawie posiadanych w pracowni pism branżowych i/lubprzyniesionych przez Państwa. Ustalamy zakresu naszej ewentualnejwspółpracy.KROK 2Wycena etapów prac projektowych z podziałem na kolejne etapy i wzórumowy otrzymują Państwo zaraz po pierwszym spotkaniu. Jeślizaproponowane warunki finansowe zostaną przez Państwa zaakceptowanepodpisujemy umowę na wykonanie wybranych usług.KROK 3Przygotowujemy…
    ul. Pory 61 Mokotów
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Pory, Warszawa