Materiały budowlane - Ulica Rolna - Grabów

  • PWB Media S.J Zdziebłowski

    BUILDER (ISSN 1896-0642) towiodący miesięcznik dla budownictwa, architektury i biznesu. 17 latna rynku. Platforma integrująca środowiska branży budowlanej,biznesu, finansów i polityki. Liczne projekty własne z ugruntowanąpozycją w środowisku: Gale Buildera - Polski Herkules, BudowlanaFirma Roku, Laury Buildera, konkurs TopBuilder oraz kampaniajakościowa LATO JAKOŚCI. Charakterystyczne okładki i czytelnaformuła pisma z prostym podziałem na trzy podstawowe części:BIZNES, BUDOWNICTWO i ARCHITEKTURA&DESIGN.BUILDER to BIZNES: opinie, debatyśrodowiskowe, wywiady z ludźmi sukcesu branży budowlanej,politykami, relacje z…
    PWB MEDIA 02 Grabów
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Rolna,