Materiały budowlane - Ulica Kujawska - Gliwice

  • Grupa PSB - Sagapol

              SAGAPOLpowstał w listopadzie 1993 r. w Gliwicach. Początkowo firmaprowadziła handel materiałami budowlanymi (głównietermoizolacyjnymi) na wydzierżawionym terenie. Wraz z rozwojemfirmy poszerzano oferowany asortyment. W 1995 r. otwarto oddział wMikołowie, a w 2000 r. SAGAPOL przeniósł siedzibę firmy w Gliwicachdo nowo wybudowanego obiektu, na własnym gruncie. SAGAPOLprzystąpił do Grupy PSB w marcu 1999 r.          Właściciele,panowie Zdzisław Gajos i Włodzimierz Salamon, uważają, że dziękitemu firma mogła poszerzyć asortyment oferowanych materiałówbudowlanych (m.in. o chemię…
    ul. Kujawska 3 Gliwice
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Kujawska, Gliwice