Materiały budowlane - Ulica Kopernika - Gliwice

  • TANEL Elektronika i Informatyka Spółka Jawna

    Wszystkie nasze produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją.Stawka podatku VAT na nasze produkty wynosi 23%. TANEL Elektronikai Infromatyka Sp.j. jest płatnikiem podatku VAT.Wilgotnościomierze HIT-3, WRD-100, HYGROPEN i HGR-9 mogą byćdostarczane ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez OkręgowyUrząd Miar w Krakowie. Cena świadectwa: 120 zł + 23% VAT.Wszystkie urządzenia mogą, na życzenie nabywcy, być dostarczone zeświadectwem sprawdzenia wystawionym przez Laboratorium pomiarowefirmy TANEL. Dla nowych urządzeń świadectwo sprawdzenia jestbezpłatne.Urządzenia z serii PPS-60, PWT-8D, K-2…
    ul. Kopernika 121 Gliwice
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Kopernika, Gliwice