Materiały budowlane - Ulica Angowicka - Chojnice

  • EKOMEL Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.

    Przedsibiorstwo w formie spki z o.o. dziaa od 1lutego 1996 r., a jest nastpc prawnym Rejonowego PrzedsibiorstwaMelioracyjnego w Chojnicach, dziaajcego od 1 lipca 1945 r.Zmiana formy wasnoci Przedsibiorstwa nie spowodowaa utraty bogatychdowiadcze zaogi i kadry kierowniczej, a jedynie wzmocnia dyscyplinorganizacyjno-techniczn. Spka dostosowuje swj profil dziaania dowspczesnych potrzeb.Spka posiada dowiadczenie w korzystaniu z programw pomocowych UniiEuropejskiej.W latach 2004 -2007 zoyo wnioski o wsparcie zSektorowego Programu Operacyjnego Wzrost KonkurencyjnociPrzedsibiorstw.W ramach dziaania 2.3.…
    ul. Angowicka 47 Chojnice
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Angowicka, Chojnice