Materiały budowlane - Ulica Toruńska - Bydgoszcz

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEMAT Sp. z o.o.

    Firma rozpoczęła swoja działalność w 1988 roku, a więc tuż przedzmianami ustrojowymi, które całkowicie zmieniły oblicze naszegokraju. Swoboda gospodarcza przyczyniła się do tworzenia wielupodmiotów gospodarczych, w tym również działających w sferzeszeroko rozumianych usług geodezyjnych, które wcześniejzarezerwowane były głównie dla państwowych przedsiębiorstw zwanychokręgowymi przedsiębiorstwami geodezyjno-kartograficznymi. Dlategoteż wykorzystując istniejącą niszę na rynku firma GEMAT zajęła sięsprzedażą instrumentów geodezyjnych, sprzętu pomiarowego używanegow budownictwie oraz materiałów reprodukcyjnych.Wśród głównych klientów firmy należy wymienić przede wszystkimgeodetów…
    ul. Toruńska 109 Bydgoszcz
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Toruńska, Bydgoszcz