Materiały budowlane - Ulica Poznańska - Bydgoszcz

  • Intersorb Poland Sp. z o.o. Sorbent węglowy

    Główna   Intersorb Poland Sp. z o.o. oferuje wyjątkową, niemającąanalogów na rynku polskim, wysokoefektywną technologię oczyszczaniaśrodowiska od ropy i substancji ropopochodnych. Wyprodukowany zsurowca roślinnego, przyjazny dla środowiska preparat EKOLANcechuję się właściwościami biodestrukcyjnymi, sorpcyjnymi i niewymaga usunięcia z miejsc zastosowania i utylizacji, co korzystniewyróżnia go spośród innych sorbentów. Intersorb Poland Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem idystrybutorem preparatu EKOLAN na terenie UniiEuropejskiej.  Priorytetowym kierunkiem naszej działalności jest prowadzeniebiznesu z firmami z terenów…
    ul. Poznańska 485 Bydgoszcz
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Poznańska, Bydgoszcz