Materiały budowlane - Brodnica

  • Biuro Rachunkowo-Audytorskie Atut Plus Dorota Przytarska-Buja

    „ATUT PLUS” Biuro Rachunkowo-Audytorskie Dorota Przytarska-Buja Nr wpisu na list 281 podmiotów uprawnionych do badania sprawozda 324 finansowych:3266 W 322a 347ciciel: Dorota Przytarska-Buja– bieg 322y rewidentnr ewidencyjny 9647 7426 wpis do rejestru bieg 322ych rewidentów 10.04.2001r. Przedmiot dzia 322ania< U> -zgodnie z ustaw 261 o bieg 322ych rewidentach i ich samorz 261dzie:us 322ugowe prowadzenie ksi 261g rachunkowych i podatkowych doradztwo podatkowebadanie sprawozda 324 finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych przegl 261dy sprawozda…
    Al. Witosa Wincentego 1 Gdynia
  • Pph Termohurt Tadeusz Barański

    Jeżeli ocieplasz dom lub firmę, remontujesz mieszkanie, wykańczaszwnętrza - hurtownia Termohurt dostarczy ci wszystkich potrzebnychmateriałów. Korzystne upusty sprawią, że koszty związane z remontemmieszkania będą minimalne. Nasi pracownicy wyjaśnią wszystkiePaństwa wątpliwości związane z nowoczesnym budownictwem orazobsługą maszyn i urządzeń zakupionych w naszej hurtowni.Gwarantujemy zakup towarów producentów krajowych i zagranicznychnajwyższej jakości.
    Kukułcza 1 Brodnica
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Brodnica