Praszka

  • P.P.H.U. Auto Sad Witold Strzelecki

    Zgodnieze statutem przedmiotem działalności spółki jestsprzedaż hurtowa i detalicznapaliw płynnych oraz sprzedażdetaliczna gazu. W sprzedaży oferowany jest takżewęgiel orazartykuły spożywcze, przemysłowe i materiały budowlane.Działalność usługowa przedsiębiorstwa: usługi ślusarskie,stolarskie i budowlane,oraz usługi transportowe i przewozoweróżnego rodzaju materiałów płynnych jakopaliwa jak i materiałówstałych np. węgiel czy żwir, działalność importową, usługigastronomiczne, wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiejoraz wypożyczanieartykułów przeznaczenia użytku domowego.Wwarsztacie prowadzonesą usługi naprawcze ciągników, samochodów,cystern towarowych oraz maszyn rolniczych.Zajmuje się takżeserwisem…
    Gorzowska 4 Praszka
  • Wróbel Maria Pośrednictwo ubezpieczeniowe Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne

    Nasze egzystencja przynosi nam istotnie dużo niespodzianek. Nie dasię tu tego nawet wcale zaprzeczyć, tak aby właśnie takie znajdujesię nasze byt. Dobrze, tak przeto właśnie z uwagi na z tym nieposiadamy innego wyjścia, wówczas jedynie mówić o co nam to wrzeczywistości idzie. Tak więc bardzo ważne leży to, iż chodzi namto faktycznie bardzo do frontu nasze byt, nastąpił niesamowitywzrost technologii jak również właśnie ze względu z tym byt stałosię tak…
    Ul. Reja Mikołaja 14 Praszka
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Praszka