Ulica Sienkiewicza - Paczków

  • Filar s.c. Zakład remontowo - budowlany

     Firma Budowlana Filar s.c. przyzastosowaniu najnowszych technologii w budownictwie wykonujewszelkie prace budowlane, od fundamentów aż po dach. Nasza oferta wsposób ogólny określa zakres usług, jakimi zajmuje sięfirma:* Generalne wykonawstwo robót inwestycyjnych* Kompleksowa budowa rezydencji i budynków mieszkalnych* Budowa obiektów biurowych i usługowych* Budowa obiektów użyteczności publicznej* Docieplenia elewacji zewnętrznych* Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
    ul. Sienkiewicza 21 Paczków
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Sienkiewicza, Paczków