Ulica Ulica Małopolska - Opole

  • Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego Opole

    Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolujest stowarzyszeniem oświatowym powstałym 30 listopada 1989 roku wwyniku przekształcenia Zakładu Doskonalenia Rzemiosła powołanegoaktem z dnia 1 września 1951 roku. Celem powołania Zakładu byłoedukacyjne wsparcie kadr zatrudnionych w Rzemiośle. Zmieniający sięrynek gospodarczy, tworzenie małych i średnich przedsiębiorstwprzyczynił się do rozszerzenia zakresu oferty oświatowej nadającobecny kształt Zakładowi. Obecnie działalność WZDZoparta jest na trzech filarach działalności oświatowej, zawartych wsłowach: UCZY - poprzez prowadzenie 32 szkół naróżnym poziomie…
    Ulica Małopolska 18 Opole
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Małopolska, Opole