Mońki

  • Ośrodek Szkolenia Kierowców Elcar s.c.-Mońki

    Usługi firm zajmujących się transportem lądowymBardzo wiele firm oferuje swoim klientom usługizwiązane z wszelkiego rodzaju przewozem osób czy też towarówśrodkami transportu lądowego. Wiele z nich zajmuje się chociażbyprzeprowadzkami i posiada samochody w zależności od wielkościprzeprowadzki, które możemy sobie wynająć, aby przetransportowaćnasze rzeczy czy to pomiędzy miejscowościami w kraju czy też zagranicą. Firmy te są odpowiednio ubezpieczone od takich transportóworaz posiadają paczki, w które pakujemy zabezpieczony dzięki temutowar. Nie tylko jednak…
    Orląt Lwowskich 1 Mońki
  • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gospodarka odpadami Administracja budynków mieszkalnych

    Informacje o nasZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach prowadzidziałalność z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Miasta iGminy Mońki w następujących dziedzinach:- gospodarka mieszkaniowaZGKiM Mońki jest zarządcą i administratorem budynków komunalnychnależących do zasobu mieszkaniowego Gminy Mońki, znajdujących sięna terenie Miasta Mońki oraz budynków mieszkalnych należących doWspólnot Mieszkaniowych. W ramach zarządu ZGKiM Mońki prowadzibieżącą eksploatację, nadzoruje stan techniczny, sposóbwykorzystywania budynków, lokali, urządzeń i terenów, sprawujenadzór nad usługami świadczonymi lokatorom i użytkownikom…
    Aroniowa 1 Dolistowo Nowe
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Mońki