Ulica Mickiewicza Adama - Lubin

  • Rafał Waszewski

    Jesteśmy firmą działającą na rynku dolnośląskimod 1994 roku.Zatrudniamy 21 wykwalifikowanych idoświadczonych pracowników.Posiadamy własny sprzęt niezbędny dowykonywania robót.Stosowane przez nas materiały posiadająwymagane opinie techniczne i atesty.Na wykonywane usługi udzielamygwarancji.  Zapewniamy terminowąrealizację i wysoką jakość świadczonych usług przy zastosowaniukonkurencyjnych cen.Oferujemy również wykonywanie dokumentacjitechnicznej oraz sprawowanie nadzorów budowlanych.Wysoka jakość wykonywanych przez nas robót pozwalanam na funkcjonowanie firmy na rynku budowlanym. 
    Mickiewicza 9/24 Lubin
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Mickiewicza, Lubin