Ulica Chopina Fryderyka - Lubartów

  • Wibro

    Produkcja betonu towarowego stanowi gwn dziaalno naszej firmy.Nowoczesny system wytwarzania betonu sprawia, e produkty WIBROdorwnuj wiodcym producentom wiatowym.Beton towarowy produkowany jest w oparciu o nowoczesn technologiwykonywania mieszanek betonowych. Wytwarzany jest przezNOWOCZESN WYTWRNI BETONU FIRMY ZREMB, dziki czemuposiada wysok jako oraz spenia wymagania zwizane z ochronrodowiska.Betony produkowane s z kwalifikowanych krajowych surowcw: cementu zCementowni Oarw i Rejowiec. Wytwrnia betonu oparta jest nawysokowydajnej MIESZARCE TURBINOWEJ THZ-2250.Proces produkcji sterowany innowacyjnym systemem ELEMA zapewniaoptymalne…
    Ul. Chopina Fryderyka 15 Lubartów
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Chopina, Lubartów