Dłutów

  • Piotr Jończyk

    Jontex - jesteśmy firmą budowlaną działającą od 1993 roku narynku lokalnym. Systematycznie powiększamy paletę usług oferowanychklientom firmy. Główny obszar naszej działalności to robotyinżynieryjne związane z budową rurociągów przesyłowych i siecirozdzielczych (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej,kanalizacji deszczowej, przyłącza wodno kanalizacyjne, instalacjewewnętrzne wodno kanalizacyjne i c.o.). Celem naszegoprzedsiębiorstwa jest sukces, za który odpowiadamy wobec klientów,pracowników, dostawców i podwykonawców, a także wobecspołeczeństwa. Podejmując zmierzające do celu działania, wcześnierozpoznając szanse i ryzyka oraz odpowiedzialnie…
    Leszczyny Duże 30 Dłutów
  • FPHU Brabet

    Korzenie firmy brabet sięgają początku lat 80-tych, kiedyto powstał Zakład Betoniarski zajmujący się produkcją kręgów ipokryw betonowych. Z biegiem lat wychodząc naprzeciw ogromnymwymaganiom klientów, firma produkowała coraz to nowe rozmiarykręgów betonowych potrzebnych do studni, studzienek, szambitp.W styczniu 2009 roku Zakład Betoniarski przeobraził się wprężnie rozwijającą się, nowoczesną firmę brabet, która niezapomniała o dotychczasowych klientach, dla których wciąż produkujekręgi i pokrywy betonowe, ale swoją działalność kieruje także doosób szukających niestandardowych, niedrogich…
    Ul. Chrobrego Bolesława 36 Dłutów
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Dłutów